Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
templatemo.com
Hudobný odbor                                                                                                              Pedagógovia              

Výtvarný odbor                                                                                               Občianske združenie          

Tanečný odbor                                                                                              Talentové skúšky 2016


Literárno dramatický odbor                                                                 Osobnosť E. Suchoňa              

Absolventi 2015/2016                                                                                   Transparentná škola     

templatemo.com

                       
       

    „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 

     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“