Zmluvy, faktúry a objednávky 2012

Zverejňované dokumenty:

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, pričom nie je potrebné zverejňovať vizuálnu formu objednávky alebo faktúry (sken).