Zmluvy  
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

22.6.2022


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok 2021Zmluva o krátkodobom prenájmeKomisionárska zmluvaSublicenčná zmluva iZUŠZmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o poskytovaní služieb VEMAČiastková zmluva o dodávke zemného plynuČiastková zmluva o dodávke elektrinyZmluva o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebZmluva o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebZmluva o poskytovaní verejných služiebZmluva o o nájme nebytových priestorov

30.9.2020


Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

31.8.2020


Zmluva o dielo

24.8.2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18.3.2019


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

18.3.2019


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1111130

18.12.2018


Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie
elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku

18.12.2018


Zmluva o výpožičke - klavír

28.5.2018


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 1111130

6.2.2017


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
    + prevzatie zodpovednosti za odchýlku

6.2.2017


Dohoda o využívaní a vyučtovaní množstvového zberu
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2017

23.1.2017


Zmluva o krátkodobom prenájme

15.12.2016


Zmluva o krátkodobom prenájme

9.12.2016


Zmluva o krátkodobom prenájme

20.10.2016


Dohoda o užívaní nebytových priestorov

14.10.2016


Dohoda o prenechaní predmetu nájmu

5.9.2016


Zmluva o nájme

30.6.2016


Zmluva o nájme

7.9.2015


Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

23.6.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť kultúry

29.4.2015


Zmluva AVELP s.r.o. splátkový kalendár

19.11.2014


Zmluva o združenej dodávke elektriny

18.11.2014


Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

6.12.2016


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

28.10.2014


Dodatok k zmluve o združenej dodávke zemného plynu

7.12.2016


Zmluva o servise a poskytnuti zodpovednej osoby

4.6.2014


Zmluva o poskytovaní prác a služieb BOZP a PO

2.1.2013