Aktuality
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu venovaním 2 % z Vašich daní za rok 2018.

Získané finančné prostriedky použijeme na
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so  
  vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Danú sumu môžete poukázať na naše
„Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“
Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika 9, 90201 Pezinok
IČO: 42259207
Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi
o prijímateľovi nájdete tu:
venuj 2% z dane

Ďakujeme!!!

Príbeh a my
prezentácia Literárno – dramatického odboru
2. 4. 2019 (utorok) o 18:00

Dom kultúry, Malá sála


Hrá celá rodina
26. 4. 2019 (piatok) o 18:00
Dom kultúry, Spoločenská sála


Talentové skúšky
13. a 14. máj 2019 v čase od 14:00 do 18:00 hod.
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
M. R. Štefánika 9
(Náhradný termín pre tých, ktorí sa v riadnom termíne nemôžu zúčastniť,
je 21. máj 2019 v čase od 17:00 do 18:00 hod.)

Viac informácií nájdete tu:
 


Kvietok pre mamu
22. 5. 2019 (streda) o 18:00
Dom kultúry, Spoločenská sála


Absolventský koncert
31. 5. 2019 (piatok) o 18:00
Dom kultúry, Spoločenská sála


Výstava prác absolventov VO
31. 5. 2019 (piatok) – 30. 6. 2019 (nedeľa)
Minigaléria Domu kultúry


Tancujte s nami
8. 6. 2019 (sobota) o 15:00
Koncert TO, Dom kultúry, Veľká sála


Tešíme sa na prázdniny
10. 6. 2019 (pondelok) o 18:00
Dom kultúry, Spoločenská sála


Festival Eugena Suchoňa
24. a 25. 10. (štvrtok, piatok) o 18:00
Dom kultúry, Spoločenská sála              
     
—> Späť

—> O nás


—> Kontakt

—> 2% z dane

—> Informácie

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás

—> Rozvrhy hodín

—> Kontakty pedagógov

—> Osobnosť E. Suchoňa

Pezinok


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku