Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Festival Eugena Suchoňa, X. roč.


17. a 18. októbra  sa slávnostnou znelkou  otvorila brána X.ročníku 
Festivalu E.Suchoňa. V tichosti do nej vstúpili  nádejné hudobné talenty 
z celého Slovenska.  Bez burácania davu, veľkolepej reklamy, hádzania 
plyšákov, posielania sms a“ rýchlokvasenej slávy“. V tichosti,  aj keď už 
stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo 
aj medzinárodných súťažiach  ZUŠ.  Pod taktovkou svojich pedagógov, 
s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať 
ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojim
interpretačným umením  predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, 
koľko krehkosti  a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však  je , 
že všetci účinkujúci boli  už zlatom ocenení. 
Zmyslom nášho festivalu nie je boj, kto z koho. Našim prianím bolo  
umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo 
srdiečka, z vnútra a z poctivej práce našich mladých ľudí aj ich 
pedagógov. Nezanedbateľnou súčasťou festivalových dní boli aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej práce,
vzájomné obohacovanie sa nielen pedagógov, ale aj detí navzájom umelecky 
aj ľudsky. Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ E.Suchoňa 
ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavostí nášho regiónu. Tento rok 
mladí priatelia spolu s pedagógmi a aj s našimi žiakmi prežili jesenné 
slnečné dopoludnie v historických priestoroch a okolí hradu na Červenom Kameni. 
V priebehu druhého festivalového koncertu si publikum okrem súťažiacich 
mohlo vypočuť z piesňovej tvorby  Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera 
v podaní sopranistky Evy Šuškovej a klavírneho sprievodu Petra Pažického. 

       

Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj 
pedagogickej scéne  - predseda poroty prof. Mikuláš Jelinek, členovia 
Mgr.art. Jordana Palovičová,ArtD., klavír, Mgr.art. Peter Kosorin ArtD., 
hoboj -  mala ťažkú úlohu.

       

Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Samuel Hučko, husle  
                                                                              ZUŠ Jantárová, Košice

Laureát v komornej hre – Sláčikové kvarteto ZUŠ Vrbenského Bratislava.

Cena primátora získal Veronika Mattová, ZUŠ Márie Hemerkovej Košice

Cena riaditeľky ZUŠ E.Suchoňa – Szilárd Nagy, klavír, 

                                                 ZUŠ  Š.Németha-Šamorínskeho, Šamorín.

          

„...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme  aj my odprevádzali  našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...

Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať za finančnej dotácie oficiálnych sponzorov, BSK, Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E.Suchoňa, ZUŠ E.Suchoňa, PKC .  Aj touto cestou  všetkým ďakujem. Moje súkromné ďakujem patrí aj tým „neoficiálnym“,  mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol  vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

    

Mária Neuszerová, riaditeľka

   
   
   

—> Späť

—> Prihláška

—> Fotogaléria X. roč.

—> Festival IX. roč.

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Festival VIII. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.

—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom