Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Festival Eugena Suchoňa, XI. roč.


Festival Eugena Suchoňa, XI. roč.

22. a 23. októbra 2015 sa slávnostnou znelkou  otvorila brána XI.ročníku festivalu Eugena Suchoňa. V tichosti do nej vstúpili  nádejné hudobné talenty z celého Slovenska.  V tichosti,  aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach  ZUŠ.  Pod taktovkou svojich pedagógov s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojim interpretačným umením  predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti  a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je , že všetci účinkujúci boli  už zlatom ocenení. Ideou  nášho festivalu nie je boj  kto z koho. Našim prianím bolo  umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a z poctivej práce našich mladých ľudí a ich pedagógov.

Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne  - predseda poroty Mgr.art  Zuzana Suchánová, ArtD.,  členovia Mgr.art. Karol Nitran,ArtD., Mgr.art. Ján Prievozník -  mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Eva Husseinová – eufónium, ZUŠ Istrijská, Bratislava, Laureát v komornej hre – akordeónové duo Martin a Jakub Smičekovci, ZUŠ Stupava. Cena poroty Pavol Bohdan Zápotočný – klavír, ZUŠ Martin. Cenu primátora získal Kristián Mrva - violončelo, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok. Cena riaditeľky ZUŠ E.Suchoňa -  Matej Šabík – klavír, ZUŠ Sereď. Okrem týchto ocenení porota vybrala z oboch festivalových koncertov ďalších mladých interpretov, ktorí si budú môcť zahrať v predvianočnej atmosfére v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na Konzervatóriu v Bratislave.

Vo štvrtok 22. októbra sme sa stíšili v spomienke pri hrobe našich rodákov – profesora a skladateľa  Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera.

Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ Eugena Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavostí nášho regiónu. Tento rok sme prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej. Započúvali sme sa do tónov aj slova vynikajúcej slovenskej klaviristky Veroniky Lovranovej.

 „...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme  aj my odprevádzali  našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...

Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať vďaka  finančnej dotácie oficiálnych sponzorov:  Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E.Suchoňa, ZUŠ Eugena Suchoňa, PKC.  Aj touto cestou  všetkým ďakujeme. Moje veľké  ďakujem patrí aj tým „neoficiálnym“ sponzorom -  mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol  vytvoriťohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

Mária Neuszerová, riaditeľka

—> Späť

—> Prihláška

—> Fotogaléria XI. roč.

—> Festival X. roč.

—> Fotogaléria X. roč.

—> Festival IX. roč.

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Festival VIII. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.

—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom