Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v PezinkuFestival Eugena Suchoňa, XII. roč.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Propozície

Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Termín konania: 26. a 27. október 2017

Miesto konania: Dom kultúry v Pezinku

Oficiálny partner: Mesto Pezinok

Finančná dotácia: Mesto Pezinok 

Mediálny partner:  Televízia Pezinok, s r.o., 
                           regionálny časopis Pezinčan


Cieľ festivalu

Vytvoriť platformu, na ktorej sa stretnú mladí interpreti. Zmapovať najlepšie výsledky základného umeleckého školstva na Slovensku.

   

Podmienky účasti

Hudobný interprét musí byť žiakom ZUŠ a víťazom národnej, 
alebo medzinárodnej interpretačnej súťaže v inštrumentálnej sólovej, alebo komornej hre  v roku 2016,  2017.

Časový limit hudobnej skladby podľa vlastného výberu max. 6 min.

Účastník festivalu má právo vystúpiť na jednom z festivalových koncertov. Poradie určuje organizátor.

Organizátor podľa svojho uváženia má právo výberu počtu prihlásených.

          

Ocenenie

Odborná  trojčlenná porota udelí laureáta v sólovej a komornej hre.

Porota má právo udeliť aj iné ocenenie.

Laureát a jeho pedagóg dostane vecný dar.

Všetci účastníci dostanú pamätné listy.

             

   

Organizačné pokyny

 • Vyplnené prihlášky zasielajte do 29. júna 2017

 •  Účastnícky poplatok 15 € na osobu
  / pedagóg, korepetítor, žiak / 

 • Účastnícky poplatok sa hradí až po oznámení výberu interprétov našou školou poštovou poukážkou typu H na adresu školy: ZUŠ E. Suchoňa, M.R.Štefánika 9
  902 01 Pezinok

 • Presný program festivalu zašleme
  prihláseným účastníkom do 1. októbra 2017

 • Ubytovanie, stravovanie hradí organizátor

 • Cestovné hradí vysielajúca organizácia —> Späť

—> Prihláška

—> Propozície

—> Organizačný poriadok

—> Fotogaléria XII. roč.

—> Festival XI. roč.

—> Fotogaléria XI. roč.

—> Festival X. roč.

—> Fotogaléria X. roč.

—> Festival IX. roč.

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Festival VIII. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.

—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom