Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v PezinkuFestival Eugena Suchoňa, XIII. roč.


ORGANIZAČNÝ PORIADOK


Harmonogram podujatia


      


Pozvanie na Festival Eugena Suchoňa


Propozície

Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Spoluorganizátor: „Destinačný partner – OOCR Malé Karpaty“


Termín konania: 24. a 25. október 2019

Miesto konania: Dom kultúry v Pezinku

Oficiálny partner: Mesto Pezinok

Občianske združenie pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku

Finančná dotácia: Mesto Pezinok, BSK

Mediálny partner:  Televízia Pezinok, s.r.o.
                           
Pezinčan - regionálny časopis


Cieľ festivalu

Vytvoriť platformu, na ktorej sa stretnú mladí interpreti. Zmapovať najlepšie výsledky základného umeleckého školstva na Slovensku. Prezentovať osobnosť a dielo Eugena Suchoňa.

Podmienky účasti

Hudobný interprét musí byť žiakom ZUŠ a víťazom národnej
alebo medzinárodnej interpretačnej súťaže v inštrumentálnej sólovej alebo komornej hre  v roku 2018, alebo 2019.

Časový limit hudobnej skladby/skladieb podľa vlastného výberu 
maximálne 6 minút. V prípade ucelených kompozícií môže organizátor povoliť prekročenie časového limitu.

Účastník festivalu má právo vystúpiť na jednom z festivalových koncertov. Poradie určuje organizátor.

Organizátor podľa svojho uváženia má právo výberu počtu prihlásených.

          

Ocenenie

Odborná  trojčlenná porota udelí laureáta v sólovej a komornej hre.

Porota má právo udeliť aj iné ocenenie.

Laureát festivalu dostane vecný dar.

Všetci účastníci dostanú pamätné listy.

             

   

Organizačné pokyny

 • Vyplnené prihlášky zasielajte do 20. septembra 2019

 •  Účastnícky poplatok 20 € na osobu
  / pedagóg, korepetítor, žiak /. Členovia väčších komorných združení – trio a väčšie združenia zaplatia účastnícky poplatok 15 
  € na osobu

 • Účastnícky poplatok sa hradí až po oznámení výberu interprétov našou školou poštovou poukážkou typu H 
  na adresu školy, alebo v hotovosti na mieste.
   
  ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku
  M.R. Štefánika 9
  902 01 Pezinok

 • Presný program festivalu zašleme
  prihláseným účastníkom do 1. októbra 2019

 • Ubytovanie, stravovanie hradí organizátor

 • Cestovné hradí vysielajúca organizácia 

 • Kontakt

  0905 979 539

  festivalzuspk@gmail.com
  FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA 2019

  Po dvoch rokoch Pezinok opäť otvorí brány mladým hudobníkom z celého Slovenska.
  Sme veľmi radi, že Vás môžeme pozvať na 13. ročník Festivalu Eugena Suchoňa.

  Náš vzácny rodák, ktorého meno festival nesie, v Pezinku prežil svoju mladosť a študentské roky, počas ktorých sa aktívne zapájal do kultúrneho a športového života mesta.

  Neskôr – už ako profesionálny skladateľ – sa stal tvorcom slovenskej národnej hudby. Svojou tvorbou zahŕňajúcou takmer 100 hudobných diel (medzi ktorými sa zvlášť vynímajú opery Krútňava a Svätopluk), si získal uznanie v mnohých krajinách po celom svete.

  24. a 25. októbra vždy o 18:00 hodine v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku nás čakajú dva skvelé koncerty, na ktorých sa predstavia víťazi národných a medzinárodných súťaží základných umeleckých škôl z celého Slovenska (Košice, Prešov, Michalovce, Nová Baňa, Martin, Púchov, Bojnice, Trnava, Šamorín, Bratislava, Pezinok...). Ich výkony bude pozorne sledovať odborná porota – pedagógovia z konzervatórií a VŠMU (Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., Mgr. art. Marta Braunsteinerová, Mgr. art. Robert Karvay) – ktorá na záver festivalu vyhlási laureátov v sólovej a komornej hre.

  Ako hosť programu vystúpi Laureát 12. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa - klavirista Pavol Bohdan Zápotočný, náš kolega - klavirista Ivan Koska a tešíme sa, že naše pozvanie prijalo aj komorné združenie z Holandska z mesta Voorburg.

  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí Festival Eugena Suchoňa podporili: Mestu Pezinok, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malé Karpaty, Pezinskému kultúrnemu centru, Občianskemu združeniu pri ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku a mediálnym partnerom Pezinčan a TV Pezinok.

  Príďte spolu s nami zažiť dva večery plné krásnej hudby. Tešíme sa na Vás!
                                                                                                           
                                                                                                                              Zuzana Andelová, riaditeľka školy
 • Komorné združenie z Holandska z mesta Voorburg
  Jesper van Berkel má  17 rokov, tento rok študuje posledný rok na strednej škole. Po absolvovaní skúšok by chcel študovať grafický dizajn na Akadémii umení.
  Hudba je jeho veľkou vášňou, hrá na violončele od šiestich rokov. Jesper hrá v mládežníckom orchestri a v sláčikovom súbore. Okrem hrania na violončele, hrá na klavíri a rád by sa naučil hrať na gitare.
  Casper Bleichrodt (15) hrá na fagote. V šiestich rokoch začal hrať na violončele. O pár rokov neskôr sa pridal k Viotta Youth Orchestra, a vtedy ho očaril  fagot. Začal sa venovať hre na tento hudobný nástroj a už je to 5 rokov, čo aktívne na fagote hrá.
  Minulý rok vyhral hudobnú súťaž ( CKC in Zoetermeer )  a odmenou pre Caspera bola možnosť zahrať si ako sólista s profesionálnym dychovým orchestrom.
  Okrem hrania na fagot hrá Casper futbal vo svojom voľnom čase.
  Simon Bleichrodt (16) sa od šiestich rokov venuje hre na violonče. Je žiakom  Anne van Laar. S mládežníckym orchestrom Viotta  začal spolupracovať v deviatich rokoch, minulý rok absolvoval turné s týmto orchestrom vo Francúzsku.
  Ďalším jeho úspechom bola účasť na Mládežníckom hudobnom festivale v Konstancin-Jeziorna (Poľsko) v roku 2016 s mládežníckym súborom Hadriani Quartet.
  Podobne ako jeho brat Casper aj Simon rád hrá futbal.


               
—> 
Späť

—> Pozvánka na Festival
       
Eugena Suchoňa


—> Prihláška pre sólovú hru

—> Prihláška pre komorné
       
združenie


—> Organizačný poriadok


—> Fotogaléria XIII. roč.

—> Fotogaléria XII. roč.

—> Fotogaléria XI. roč.

—> Fotogaléria X. roč.

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.


—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom


—> Festival XII. roč.

—> Festival XI. roč.

—> Festival X. roč.

—> Festival IX. roč.

—> Festival VIII. roč.