Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Festival Eugena Suchoňa, XIII. roč.

V dňoch 24. a 25. októbra sa už po 13. raz stretli v Pezinku mladí hudobníci z celého Slovenska na Festivale Eugena Suchoňa. Každý z nich už stál na stupňoch víťazov národnej alebo medzinárodnej  interpretačnej súťaže základných umeleckých škôl.

Cieľom festivalu je udržať v povedomí nielen Pezinčanov, ale aj mladých umelcov z celého Slovenska význam osobnosti a diela vzácneho pezinského rodáka, hudobného skladateľa, národného umelca Eugena Suchoňa – tvorcu slovenskej národnej hudby.

Festival vytvára platformu prezentácie najlepších výsledkov základného umeleckého školstva na Slovensku a je aj priestorom na spoločné stretnutia, vzájomné spoznávanie a odovzdávanie si skúseností mladých umelcov, ich pedagógov a poslucháčskej verejnosti.

Vyvrcholením festivalových koncertov je záverečné vyhlásenie laureátov. Odborná porota zložená z pedagógov VŠMU a konzervatórií – Peter Pažický, Marta Braunsteinerová a Róbert Karvay – rozhodla, že Laureátom 13. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa v sólovej hre sa stal talentovaný mladý klavirista Kamil Kulich zo ZUŠ v Bojniciach. Titul Laureáta Festivalu Eugena Suchoňa v komornej hre získalo trio zo ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave – Nina Kristína Micháliková (husle), Martina Ruttmarová (violončelo) a Zuzana Reiffersová (klavír). Cena primátora bola udelená vynikajúcej flautistke Karin Vozárovej zo ZUŠ v Novej Bani a cenu poroty si odniesol malý violončelista zo ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Hugo Jurašek.

Hosťami koncertov boli koncertný klavirista Ivan Koska, a Laureát 12. ročníka FES Pavol Bohdan Zápotočný z Martina, ktorí ponúkli na vysokej interpretačnej úrovni aj niekoľko umelecky náročných Suchoňových kompozícií. Je potešujúce, že naše pozvanie účinkovať na FES prijali aj mladí hudobníci z Holandska z mesta Voorburg pri Haágu, s ktorým naša ZUŠ nadviazala v septembri peknú spoluprácu.

Medzi najlepšími mala svoje zastúpenie aj pezinská ZUŠ – husľový duet Emma Lásková a Jerguš Čermák, klavirista Andrej Mojžiš a violončelisti Ella Dočolomanská a Tomáš Horenitzky.

Slávnostnú atmosféru festivalu umocnila aj návšteva vzácnych hostí – Petra Štilichu, manžela Danice Štilichovej Suchoňovej a svetoznámeho operného speváka Petra Dvorského.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým, bez ktorých by tento krásny hudobný projekt nebolo možné zrealizovať: Mestu Pezinok, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malé Karpaty, Pezinskému kultúrnemu centru, reklamnej agentúre Sedem, Občianskemu združeniu pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, mediálnym partnerom TV Pezinok, mesačníku Pezinčan, ale aj mnohým ďalším, ktorí pomohli a podporili Festival Eugena Suchoňa v Pezinku.

                                                                                                      

                                                                                  Zuzana Andelová

                                                                                               
—> 
Späť

—> Pozvánka na Festival
       
Eugena Suchoňa


—> Prihláška pre sólovú hru

—> Prihláška pre komorné
       
združenie


—> Organizačný poriadok


—> Fotogaléria XIII. roč.

—> Fotogaléria XII. roč.

—> Fotogaléria XI. roč.

—> Fotogaléria X. roč.

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.


—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom


—> Festival XII. roč.

—> Festival XI. roč.

—> Festival X. roč.

—> Festival IX. roč.

—> Festival VIII. roč.