Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

ORGANIZAČNÝ PORIADOKFestival Eugena Suchoňa, VIII. roč.,
      Pezinok  22. - 23.10.2009
V dňoch 22. a 23. októbra 2009 sa konal v Pezinku VIII. ročník Festivalu E. Suchoňa, ktorý organizovala naša škola za podpory MŠ SR, Mesta Pezinok, Rady rodičov a iných nemenovaných sponzorov. Piliermi tohto festivalu boli dva večerné koncerty, na ktorých zaznela hudba v interpretácii tých najlepších, víťazov súťaží ZUŠ z celého Slovenska. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo sedemnásť ZUŠ. O cenu laureáta festivalu sa uchádzalo 55 mladých interpretov. Počet všetkých účastníkov bolo 101.


Laureátom v sólovej hre sa stala Mária Matisová - husle,
ZUŠ E. M. Bohúňa, Dolný Kubín, pedagóg Mária Hrnčiarová,
korepetícia Mgr. Zuzana Melichárová

Laureátom v komornej hre sa stali súrodenci:
 Angela a Attila Mézes - štvorručná hra na klavíri,
ZUŠ F. Schuberta Želiezovce, pedagóg Judita Daucriová

Odborná porota:

Prof. Mgr.art. Daniela Varínska, klaviristka,
profesorka na VŠMU

Prof. Mgr.art. Alexander Stepanov, klarinetista,
profesor na VŠMU

Mgr.art. Peter Šesták, violista

Sprievodnou akciou bola prehliadka hradu na Červenom
Kameni a pietna spomienka na pezinskom cintoríne pri hrobe
E. Suchoňa a Ľ. Rajtera.

Koncerty sú zaznamenané na DVD, festival bol spropagovaný SRo Devín a Regina, pozvánka a rozhovor live, ďalej miestnymi novinami, TV Pezinok, HU.

Pezinok a ZUŠ E. Suchoňa sa po dvoch rokoch opäť stal hostiteľom a miestom stretnutia malých i väčších talentov. Teší nás, že medzi nás prišli aj Suchoňovci a spoločenská sála PKC bola plná milovníkov hudobného umenia.

Talent ako duchovný prvok, iskra Božia" v človeku, diamon, ako vraví starý pán Sokrates. Talent ako schopnosť tvoriť a oživovať. Nie len v hudbe. Nie len v umení...vede, technike.
Môže pôsobiť všade, najmä v medziľudských vzťahoch.Aj tu
sa môže prejaviť schopnosť vytvoriť z jednotlivcov - hoci
aj cudzích - harmonický celok.../R. Berger/
Veríme, že harmonický, živý celok sa podaril vytvoriť počas dvoch dní aj tu v Pezinku na našom festivale.
                                      Mária Neuszerová
                                      za org. tím

 

—> Späť

—> Fotogaléria VIII. roč.

—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom