Festival Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Festival Eugena Suchoňa, IX. roč.


9.ročník Celoslovenského festivalu E.Suchoňa v Pezinku, ktorý sa konal 20. a 21. októbra 2011 v priebehu dvoch festivalových koncertov opäť potvrdil vysokú úroveň ZUŠ -iek na Slovensku. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo 47 súťažiacich z 15 ZUŠ-iek.

Celoslovenský festival E.Suchoňa je prehliadkou mladého interpretačného umenia, tých najlepších z najlepších...Uvedomujem si krehkosť tohto pojmu, ale faktom zostáva, že všetci súťažiaci, ktorí prišli do Pezinka už boli ocenení zlatom na rôznych celoslovenských alebo aj medzinárodných súťažiach. Bravúrnym výkonom prekvapili najmä žiaci v hre na akordeón zo Starej Ľubovne. V našom kraji je v posledných rokoch sviatkom počuť akordeónovú hru všeobecne, nie len na súťaži.

Pre porotu, ktorá je už tradične z pedagógov a výkonných umelcov VŠMU nie je vôbec jednoduché z prednesených výkonov určiť laureáta.

Odborná porota sa aj na tomto festivale rozhodla udeliť Laureáta festivalu v sólovej aj komornej hre. V sólo hre titul Laureáta festivalu získala huslistka Liliana Dulanská zo ZUŠ J.Kresánka v Bratislave. 

Laureátom v komornej hre sa stali Katarína FurdákováAlžbeta Popaďáková v klavírnej štvorhre zo ZUŠ Vranov nad Topľou.

Súčasťou festivalu bola tradične aj pietna spomienka na pezinskom cintoríne pri hrobe E. Suchoňa a  Ľ. Rajtera, na ktorej tichú spomienku na tieto dve veľké osobnosti hudobného života predniesol primátor Mesta Pezinok O.Solga.

Ďalšou sprievodnou akciou festivalu bola prehliadka kaštieľa v Dolnej Krupej. Oživením bol malý dopoludňajší koncert so sprievodným slovom v tamojšej koncertnej sále. Piatkový večer okrem súťažiacich obohatil o svoje vystúpenie aj pezinský chrámový zbor Ad Una Corda.

Nezanedbateľnou súčasťou festivalu sú aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej praxi, vzájomné obohacovanie sa nie len pedagógov, ale aj detí navzájom.

Okrem súťažnej časti festivalu snahou ZUŠ E.Suchoňa je aj ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavosti nášho regiónu, jeho historické a kultúrne pamiatky.

Festival bol spropagovaný v rádiu Devín, TV Pezinok, v miestnom časopise, plagátmi v Bratislave, Pezinku a okolí a pozvánkami rôznym inštitúciám a organizáciám atď.

Celoslovenský festival E.Suchoňa bol organizovaný našou školou za finančnej podpory MŠ SR, Mesta Pezinok, Rady rodičov. Ďakujeme všetkým, aj nemenovaným sponzorom.

Už J.S.Bach nazval hudbu rečou. Slúži ku komunikácii medzi ľuďmi, ale aj medzi rovinou pozemskou a duchovnou, ako aj medzi človekom a jeho Stvoriteľom. Hudba prekračuje všetky hranice, ktorým podlieha reč. Na svete existuje množstvo jazykov, ale prístup k jazyku samotnému je všade rovnaký, a to hudobný. Verím, že aj 9. ročník Celoslovenského festivalu E.Suchoňa bol jasným dôkazom takejto komunikácie...

 

  

Mária Neuszerová

riaditeľka

a tím ZUŠ E. Suchoňa

   

    

  

  


—> Späť

—> Fotogaléria IX. roč.

—> Prihláška

—> Festival VIII. roč.

—> Fotogaléria VIII. roč.

—> Osobnosť E. Suchoňa

—> E. Suchoň - Fotogaléria

—> Škoda ťa šuhajko

—> Muzikanti s Gajdošom