Z  histórie
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku                               História  školy

„Kto  sa úprimne s celou intenzitou svojho vnútra pokúsil sformovať vlastný svet – či perom, štetcom alebo tónom, vytvoril kus potrebného sveta, kus budúcej tradície“
                           (Pavol Strauss)

Hudobná škola v Pezinku nevznikla náhodou.
Chrámový zbor, dychovka, domáce muzicírovanie v niektorých rodinách - tam niekde vznikla myšlienka
mať v meste hudobnú školu.
Neodmysliteľnou súčasťou nášho príbehu je profesor
Eugen Suchoň a Ľudovít Rajter – pezinskí rodáci.
Zanechali v nás hlbokú stopu osobnej účasti a záujmu
o dianí na našej škole...

Prvá písomná žiadosť na  zriadenie hudobnej školy
v Pezinku je z roku 1943. Pre nedostatok finančných prostriedkov a porozumenia zamietnutá.
 

1.september 1951 je zapísaný v školskej kronike
ako dátum vzniku Hudobnej školy. V jednej miestnosti
na Kollárovej ulici  prvý riaditeľ Anton Glasa a štyria
učitelia ponúkajú 120. deťom možnosť naučiť sa hrať
na husle, klavír, akordeón... V roku 1955 je škole
udelený čestný názov Hudobná škola Eugena Suchoňa (neskôr odobratý) .

V roku 1960 je škola presťahovaná do budovy mestskej radnice. V priestoroch na Kollárovej ulici sa v 1974
otvára LDO, postupne v 1977 VO a 1980 TO. Ľudovú
školu umenia  - neskôr Základnú školu umenia, vedú riaditelia Július Kowalski, Štefan Bartovic,
Mária Moravčíková, Eduard Hric, Drahomír Mrózek,
Mária Vaneková spolu so zanietenými učiteľmi, bez ktorých by dnešná naša škola nebola taká, aká je...

Rok 1993 je začiatkom putovania  ZUŠ.
Vo vilke na Trnavskej ul.č.1 je riaditeľstvo a časť HO.
Ostatné odbory  sú rozptýlené na mnohých miestach v Pezinku...

1995 vrátený čestný názov Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa.

Od 2003 je škola samostatným právnym subjektom.

1.9.2012 sa začína písať nová kapitola v histórii našej
školy. Vďaka zriaďovateľovi Mesta Pezinok sa časť HO z Trnavskej presťahovala do zrekonštruovanej časti historickej budovy na M.R.Štefánika 9 a o rok neskôr
všetky odbory.

Skončil sa čas putovania, historické klenby ožili tónmi,
steny zdobia výtvarné práce,  tanečná sála
je roztancovaná krokmi nádejných tanečníkov ,
opona skrýva tajomné divadelné svety...
Eugen Suchoň  a Ľudovít Rajter  by sa iste potešili,
že po šesťdesiatich rokoch sa Pezinok môže pochváliť dôstojnými priestormi na výchovu  a vzdelávanie  mladej generácie v oblasti umenia.

 „Prajem tejto škole krásnu budúcnosť, nie riaditeľov,
ale lídrov, ľudsky i profesijne bohatých pedagógov.
Aby nikdy nestratila ducha, víziu a atmosféru
tvorivých ľudí“.


         (Mária Vaneková, riaditeľka do 2008)

—> Späť

—> Fotogaléria

—> Eugen Suchoň