Informácie
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

O NÁS

Vnútorný poriadok školy pre žiakov ZUŠ
Vnútorný poriadok školy pre pedagógov ZUŠPrihláška na štúdiumSúhlas so zverejnením údajov žiaka

Informácia pre uchádzačov o štúdium
Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

Žiadosť o zníženie príspevkuČestné vyhláseniePodklady k platbe

TALENTOVÉ SKÚŠKY


PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE


2% Z DANE


RADA ŠKOLY

RADA RODIČOV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
—> Späť

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás
Pezinok


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku