Informácie
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

O NÁS

Vnútorný poriadok školy pre žiakov ZUŠ
Vnútorný poriadok školy pre pedagógov ZUŠPrihláška na štúdiumSúhlas so spracúvaním osobných údajov

Smernice k predmetu hudobná náuka (HN)

Informácia pre uchádzačov o štúdium
Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

Žiadosť o zníženie príspevkuČestné vyhláseniePodklady k platbe
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pedagogická dokumentácia

Informácia o spracúvaní osobných údajov
evidencia obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre informačný systém: IS propagácia
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém:
IS oznamovanie protispoločenskej činnosti
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS účtovné dokladyInformácia o spracúvaní osobných údajov
uchádzačov o zamestnanie
Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS správa registratúry


Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS zverejňovanie zmlúv

TALENTOVÉ SKÚŠKY


PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE


2% Z DANE


RADA ŠKOLY

RADA RODIČOV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
—> Späť

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás

Pezinok


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku