Kontakty pedagógov
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. - riaditelzuspk@gmail.com

Mgr. Ivana Fülöpová -
zastupcazuspezinok@gmail.com

Mgr. art. Magdaléna Milčiková - 
magdalenamilcikova@gmail.com

Mária Hutníková, DiS.art. - maria.hutnikova@azet.sk

Marián Mráz, DiS.art. - marian.mraz@post.sk

Mgr. Eva Rosenberger
, DiS.art.  - mgrevarosenberger@gmail.com
                                                                0949 714 552

Tatiana Trávničková, DiS.art. -
tajnicka1@gmail.com

PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art. -
                                                         
lubomira.zahradnikova@gmail.com

Mgr. art. Peter Šesták - petersestak@gmail.com


Myriam Gažová, DiS.art. - myriamgazova@gmail.com


—> Späť

—> Fotogaléria