Napísali o nás
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Violončelo Pezinok


Violončelo ZUŠ PezinokViolončelo som si vybral pre jeho krásny tón

Mladý violončelista Slovenska 2017ZUŠ Eugena Suchoňa pred odchodom na prázdniny


 
Skôr než sa zatvorili brány Základnej umeleckej školy E.Suchoňa a jej žiaci odišli prázdninovať, stihli ešte pripraviť pre verejnosť niekoľko pekných podujatí.
5. júna tlieskali diváci v preplnenej kinosále pezinského domu kultúry žiakom tanečného odboru. Predstavili sa na tradičnom galakoncerte „Tancujte s nami“. Krásna hudba, nádherné kroje alebo tematické kostýmy, nápadité choreografie pedagógov Mgr.art.Martina Melníka, či Bc.Viktórie Kozár Panenkovej a skvelá spolupráca ľudovej hudby Mariána Mráza,DiS.art. boli zárukou krásneho, pestrého koncertu.
8. júna sa v malej sále domu kultúry predstavili spoločným vystúpením žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru.V naštudovaní Mgr.Stanislavy Koníčkovej uviedli detský muzikál Bela Felixa „Ženích pre slečnu myšku“. Výsledkom spolupráce „Minitalent orchestra“ pod vedením Mariana Mráza, detského speváckeho zboru „Hviezdičky“ Mgr. Evy Rosenberger a žiakov LDO bolo milé a svieže detské predstavenie. 
Bodkou za školským rokom 2015/2016 bolo vystúpenie literárno-dramatického odboru 25. júna. Žiaci pre pezinskú verejnosť pripravili dve autorské divadelné hry – „Hotel u bludičky“ a „Nestvora“. V prvej deti predstavili príbeh z temného lesa plného nástrah, kde vtipnou formou zvíťazí dobro nad zlom. Staršie žiačky priniesli na javisko vážnejšie témy inšpirované príbehmi známych žien z minulého storočia.
Mesiac jún je obdobím bilancovania aj vo výtvarnom odbore. Žiaci VO sa veru majú čím pochváliť:
Pod vedením Mgr.art.Danice Tykovej a akad. maliarky Júlie Piačkovej sa viacerí zapojili do regionálnej súťaže „Kupeckého svet“, kde získali niekoľko ocenení. V kategórii od 6 do 10 rokov získala 1.miesto Kamila Wittlingerová, 2.miesto Zoran Martinovský a 3.miesto Veronika Fečová. V kategórii od 11 do 15 rokov si odniesla 1.miesto Žofia Kováčová, 2.miesto Monika Mečárová a o 3.miesto sa delili Šimon Jelok a Kristína Bochničková. Cenu Malokarpatského múzea porota udelila Nikole Lempochnerovej a čestné uznanie Samovi Majerčíkovi.
Žiaci Mgr.art.Danice Tykovej sa zapojili aj do 22. medzinárodnej výtvarnej súťaže detí do 13 rokov, ktorú poriada slovenský Lions Club na tému „Láska a porozumenie“. Na 1.mieste sa umiestnila Radka Zelinková, na 2.mieste Silvia Borzová a 3.miesto získala Martina Ondrovičová.Všetci žiaci postúpili do česko-slovenského kola.
Výtvarný odbor bol prizvaný realizovať vizualizáciu projektu k Roku Jána Kupeckého v spolupráci Malokarpatského múzea, Mestského múzea, Mestského úradu Pezinok a ZŠ Jána Kupeckého „Kupeckého doba“. Výstava mala vernisáž 20.mája v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a potrvá až do novembra tohto roka. Má okrem vizuálneho aj náučný charakter. Zachytáva dobu baroka v strednej Európe, v ktorej žil Ján Kupecký. Vystavujú študenti celého výtvarného odboru - plošné aj priestorové práce. Srdečne pozývame!

Zuzana AndelováZáver školského roka v ZUŠ E. Suchoňa

Jún 2016 

   27. máj bol pre ZUŠ Eugena Suchoňa malým sviatkom. Slávnostným koncertom v pezinskom Dome kultúry zavŕšilo svoje štúdium 18 absolventov hudobného odboru a výstavou prác 9 absolventov výtvarného odboru. Absolventské práce výtvarníkov si môže verejnosť pozrieť až do novembra v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.
   Koncert absolventov je vždy miestom spoločného zdieľania radosti z preukázaných umeleckých schopností študentov. Tešia sa rodinní príslušníci, priatelia, známi, a samozrejme, my, učitelia. Zvlášť, keď z našich rúk vychádzajú takí šikovní absolventi, ako tomu bolo tento rok. 
   Veríme, že spoločne strávený čas v ZUŠ sme využili čo najlepšie, že naši študenti vnímajú svet o čosi bohatšie a so svojimi schopnosťami si odnášajú do života aj zodpovednosť za naše kultúrne dedičstvo.

Prednášam, teda som

   Tak znie názov žiackej a študentskej súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorá sa každoročne koná v Kremnici. V máji sa tejto súťaže zúčastnila aj žiačka ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku Lenka Klemaničová, ktorá v kategórii Monológ získala strieborné pásmo. Lenke aj jej pani učiteľke Mgr. Stanislave Koníčkovej srdečne blahoželáme!

Zuzana AndelováZUŠ Eugena Suchoňa opäť potvrdila svoje kvality

Máj 2016

Zľava – Bystrík Dzíbela, Jerguš Čermák

   V uplynulých dňoch sa viacerí žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku zúčastnili celoslovenských interpretačných súťaží základných umeleckých škôl.
   13. apríla reprezentoval na súťaži Rečou klavíra v Kysuckom Novom Meste Andrej Mojžiš z triedy Mgr. Zuzany Andelovej a priniesol do Pezinka víťazné zlato.
   Už o dva dni, 15. apríla, súťažili naši huslisti. Zúčastnili sa prestížnej husľovej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava a tiež neodišli s prázdnymi rukami. Jerguš Čermák získal vo svojej kategórii bronzové a Bystrík Dzíbela strieborné pásmo.
   Naostatok sme sa potešili z úspechu našej flautistky Martiny Pepuchovej, ktorá sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Rajecká hudobná jar. Táto súťaž je zameraná na interpretáciu slovenskej hudobnej tvorby. Martinka sa prezentovala okrem iného aj kompozíciou, ktorú pre ňu napísal jej otec – hudobný skladateľ Rudolf Pepucha. Porota udelila Martinke Cenu mesta Rajec.
   Všetkým úspešným žiakom patrí naše blahoželanie a poďakovanie za reprezentáciu!
   27. apríla ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku privítala verejnosť na koncerte Z každého rožku trošku. Každý, kto sleduje verejné koncerty žiakov pezinskej ZUŠ, iste postrehol, že táto škola prioritne vzdeláva žiakov v oblasti klasickej hudby. Má to jednoduchý dôvod. Tento hudobný žáner je náročnejší a vyžaduje si nielen pripraveného interpreta, ale aj poslucháča. 
   To však neznamená, že ostatným hudobným žánrom v našej ZUŠ nevenujeme pozornosť.
   Napríklad ľudová hudba – veď kto by už zachovával a chránil naše krásne slovenské ľudové umenie, ak nie my sami! A samozrejme sú tu ďalšie žánre: džezová hudba, rocková, populárna hudba, hudba k filmom, ktoré majú nepomerne väčší priestor v médiách, žiaci túto hudbu lepšie poznajú, majú ju napočúvanú a väčšinou ju aj veľmi radi hrajú.
   Koncert Z každého rožku trošku otvára priestor všetkým hudobným žánrom, a tak sa na jednom pódiu postupne vystriedala ľudová hudba, spevácky zbor, gitarový súbor a autori ako napríklad: F. Sinatra, G. Moore, V. Clarke, J. Rutter atď, ale aj Antonio Vivaldi, Ján Zimmer, či Július Kowalski.
   Žiaci si získali poslucháčov už prvými skladbami – slovenskými ľudovými piesňami v úprave Mariána Mráza a v tejto príjemnej atmosfére sa niesol celý večer. Hudobný odbor ZUŠ E. Suchoňa sa opäť ukázal v celej svojej kráse a farebnosti.

(ZA)
Pezinskí mladí violončelisti získali štvornásobné zlato

Apríl 2016 

Úspešní účastníci súťaže Mladí violončelisti Slovenska   Mladý violončelista Slovenska, tak znie názov celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ v hre na violončele, ktorá sa uskutočnila 19. marca v Kežmarku.
   Pezinská Základná umelecká škola E. Suchoňa mala v tejto súťaži veľmi silné zastúpenie. Zúčastnili sa jej štyria šikovní žiaci z triedy pani učiteľky Mgr. art. Magdalény Milčíkovej za klavírnej spolupráce pani riaditeľky Márie Neuszerovej a pani učiteľky Zuzany Bereníkovej.
   Naši violončelisti už viackrát potvrdili na celoslovenských súťažiach svoje kvality, ale tento rok všetci štyria súťažiaci siahli vo svojich kategóriách na najvyššie priečky a priniesli do Pezinka štvornásobné zlato. Úspešnými žiakmi sú: Katka Klučárová, Ella Dočolomanská, Kristián Mrva a Hanka Bereníková, ktorá získala aj titul laureáta súťaže. 
   Milí violončelisti, bravo! Blahoželáme, tešíme sa spolu s vami ....
   Tento výnimočný úspech violončelistov pezinskej ZUŠ určite nie je náhodou. Okrem talentu žiakov, ako prvého predpokladu, stojí za ich úspechom aj usilovná práca a kvalitná škola Mgr. art. Magdalény Milčíkovej. Už veľa rokov s láskou odovzdáva svojim žiakom poctivý hudobný kumšt, ktorému sa naučila od svojej učiteľky – vynikajúcej pedagogičky Margity Procházkovej – samozrejme, dnes už obohatený vlastnými skúsenosťami a pedagogickou intuíciou.
   Na počesť Margity Procházkovej usporiadali jej žiaci 6. apríla v Bratislave v Pálffyho paláci spomienkový koncert a na tejto výnimočnej udalosti nechýbali ani naši čelisti.
   Kúsok z krásnej atmosféry tohto koncertu priniesol do Pezinka violončelový súbor – učitelia a žiaci z pezinskej a bratislavskej ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorý vystúpil aj na našom Jarnom koncerte v PKC  7. apríla.
   Ambíciou učiteľov a účinkujúcich žiakov na Jarnom koncerte ZUŠ E. Suchoňa bolo, aby peknou hudbou a slovom – symbolickým jarným lúčom zohriali poslucháčov pri srdiečku a upriamili ich pozornosť na všetky pekné a pozitívne hodnoty v živote – dobro, lásku, priateľstvo..., ktoré jediné vedia pretvárať svet k lepšiemu.
   Žiaci predviedli hodnotný a náročný repertoár a ich výkony si skutočne zaslúžia uznanie.

 

Zuzana Andelová
Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

December 2015 

Spevácky zbor a Minitalent orchester s dirigentom Mariánom Mrázom.   Po úspešnom XI. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku zahájila naša základná umelecká škola v piatok 13. novembra svoju ďalšiu ZUŠ-kársku koncertnú sezónu. Na Jesennom koncerte žiaci ponúkli štýlovo aj žánrovo pestrý repertoár s neobyčajne širokým nástrojovým zastúpením. Okrem kvalitných sólových výkonov sme počuli aj veľmi pekné komorné kompozície. „Čerešničkou na torte“ bola pieseň z pripravovaného muzikálu Bela Felixa Ženích pre slečnu myšku v podaní speváckeho zboru Mgr. Evy Rosenberger a Minitalent orchestra pána učiteľa Mariána Mráza,DiS.art. 
Martina Pepuchová   Jednou z účinkujúcich koncertu bola aj talentovaná flautistka Martina Pepuchová, ktorá už o pár dní, 20. novembra, reprezentovala našu školu a mesto na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v Nižnej na Orave. Hoci v tomto školskom roku bola Martinka zaradená už do vyššej kategórie, v ktorej bola jednou z najmladších súťažiacich, porota jej výkon ocenila krásnym čestným uznaním. Martina Pepuchová pracuje pod vedením Mariána Mráza, DiS. art. za klavírnej spolupráce Mgr. Andrey Smolkovej. 
   Aj keď nám tohtoročná zima zatiaľ príliš nepraje, žiaci nášho tanečného odboru boli vynaliezaví a roztancovali snehové vločky aspoň na pódiu. Na spoločnom koncerte sa nám predstavili žiačky klasického a moderného tanca, ktoré vedie mladučká tanečnica Bc. Viktória Panenková a naši folkloristi pod vedením Mgr. art. Martina Melníka. Títo mladí talentovaní pedagógovia dokázali v krátkom čase pripraviť veľmi pekné, svieže, zaujímavé predstavenie.
   Neodmysliteľnou súčasťou tanečného koncertu bola už tradične ľudová hudba Mariána Mráza a speváčky Evy Rosenberger.
   Umenie mladých tanečníkov a hudobníkov, krása a radosť, ktorú priniesli na pódium, našla skvelú odozvu v publiku.

 

(ZA)Festival Eugena Suchoňa – XI. ročník

November 2015 

   22. a 23. októbra 2015 sa slávnostnou znelkou otvorila brána XI. ročníku festivalu Eugena Suchoňa. V tichosti do nej vstúpili nádejné hudobné talenty z celého Slovenska. V tichosti, aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach ZUŠ. Pod taktovkou svojich pedagógov, s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojím interpretačným umením predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je , že všetci účinkujúci boli už zlatom ocenení. Ideou nášho festivalu nie je boj kto z koho. Naším prianím bolo umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a z poctivej práce našich mladých ľudí a ich pedagógov.
   Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne - predseda poroty Mgr.art Zuzana Suchánová, ArtD., členovia Mgr.art. Karol Nitran, ArtD., Mgr. art. Ján Prievozník - mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Eva Husseinová – eufónium, ZUŠ Istrijská, Bratislava, Laureát v komornej hre – akordeónové duo Martin a Jakub Smičekovci, ZUŠ Stupava. Cena poroty Pavol Bohdan Zápotočný – klavír, ZUŠ Martin. Cenu primátora získal Kristián Mrva, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok. Cena riaditeľky ZUŠ E.Suchoňa - Matej Šabík – klavír, ZUŠ Sereď. Okrem týchto ocenení porota vybrala z oboch festivalových koncertov ďalších mladých interpretov, ktorí si budú môcť zahrať v predvianočnej atmosfére v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na Konzervatóriu v Bratislave.
   Vo štvrtok 22. októbra sme sa stíšili v spomienke pri hrobe našich rodákov – profesora a skladateľa Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera. 
   Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ Eugena Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavostí nášho regiónu. Tento rok sme prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej. Započúvali sme sa do tónov aj slova vynikajúcej slovenskej klaviristky Veroniky Lovranovej.
„...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme aj my odprevádzali našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...
   Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať vďaka finančnej dotácii oficiálnych sponzorov: Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ Eugena Suchoňa, PKC. Aj touto cestou všetkým ďakujeme. Moje veľké ďakujem patrí aj neoficiálnym sponzorom – mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

 

Mária Neuszerová, riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa

Flautová súťaž v Nových Zámkoch

Apríl 2015 

Úspešní účastníci súťaže.   19. marca sa rozozneli zobcové flautičky základných umeleckých škôl z celého Slovenska na súťaži „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch. Aj naša ZUŠ Eugena Suchoňa z Pezinka mala na tejto súťaži zastúpenie. 
   V kategórii A súťažil najmladší súťažiaci Julián Havlík a vybojoval si krásne strieborné pásmo.
Najviac obsadenou bola kategória B (až 27 súťažiacich). V tejto kategórii súťažila Gabriela Ježíková, ktorá si priniesla bronzové pásmo.
   V kategórii E, ktorá bola s medzinárodnou účasťou, úspešne reprezentovala našu školu Mária Šándorová, ktorá získala strieborné pásmo. 
   Všetci traja žiaci sú z triedy Mgr. art. Andrey Klattovej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov.

 

(ZA)

Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa opäť medzi najlepšími

December 2014 

   Aj v tomto školskom roku sa niekoľkí z najtalentovanejších žiakov našej ZUŠ rozhodli zasúťažiť si so svojimi rovesníkmi z iných ZUŠ Slovenska.
   20. a 21. novembra 2014 sa konala už tradičná celoslovenská súťaž mladých violončelistov „Violončelová jeseň v Modre“. Pezinská ZUŠ E. Suchoňa mala svoje zastúpenie v 4. kategórii. Dvaja šikovní chlapci z triedy Mgr. Art. Magdalény Milčíkovej – Matej Guľas a Kristián Mrvaopäť potvrdili svoje kvality a vrátili sa s krásnym strieborným pásmom.
   Už o niekoľko dní – 2. a 3. decembra sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave.
   2. decembra prebiehala súťaž dychových nástrojov, na ktorej našu ZUŠ reprezentovali traja žiaci. V prvej kategórii dychových plechových nástrojov (do 15 rokov) súťažil 10-ročný trubkár Daniel Wittlinger z triedy pána učiteľa Mariána Mráza a hoci bol v kategórii najmladší, porota mu udelila čestné uznanie.
   V prvej kategórii dychových drevených nástrojov získala 3. miesto talentovaná flautistkaDominika Forgó z triedy Mgr. Art. Andrey Klattovej a v druhej kategórii si vybojovala 
3.miesto flautistka Martina Pepuchová z triedy pána učiteľa Mariána Mráza. Martina svoje kvality potvrdila v tomto školskom roku už druhý raz – v novembri získala 2. miesto aj na celoslovenskej flautovej súťaži v Nižnej na Orave.
   3. decembra súťažili speváci. Mgr. Eva Rosenberger pripravila na súťaž troch žiakov. V druhej kategórii si vyspieval krásne 3. miesto 11 ročný Richard Ciller a čestné uznanie v tretej kategórii si odniesli Zuzana Polašková a Natália Noskovičová.
   Je to skvelá bilancia – ani jeden zo žiakov, ktorí reprezentovali pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa sa nevrátil bez ocenenia! Blahoželáme súťažiacim aj ich pedagógom!

 

Mgr. Zuzana Andelová
Priestor na súťaženie mladých výtvarníkov

Júl 2014 

  
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku sa v uplynulom školskom roku zapojili do dvoch krásnych súťaží.
   Jednou z nich bola výtvarná súťaž Kupeckého svet, ktorej organizátorom je ZŠ Kupeckého v Pezinku. V 1. kategórii získal čestné uznanie Radoslav Klučár, v 2. kategórii obsadili žiaci ZUŠ E. Suchoňa všetky tri miesta – 1. miesto Zuzana Bírová, 2. miesto Šimon Šebo a 3. miestoHana Čechvalová. Rovnako v 4. kategórii obsadili prvé priečky žiaci našej ZUŠ: 1. miesto Saška Jalovecká, 2. miesto Veronika Vojtaníková a 3. miesto Marek Jelok. Cenu primátora získala Klaudia Jajcayová, Cenu mesta Pezinok Jakub Drahoš a Cenu poroty si odniesla Zuzana Cibulková. Menovaní ocenení žiaci pracujú pod vedením vynikajúcich pedagogičiek – akad. maliarky Júlie Piačkovej a Mgr. art. Danice Tykovej.
Žiaci Danice Tykovej vystavovali svoje práce aj na Medzinárodnej výtvarnej ekologickej súťaži v Banskej Štiavnici, kde dve z udelených cien získali žiačky našej ZUŠ, a to Cenu B. ŠtiavniceSimona Hudáková a cenu Terra permonia Milka Drnáková. 
   Všetkým oceneným žiakom a ich pedagogičkám vyslovujeme poďakovanie za krásnu reprezentáciu školy, blahoželáme a prajeme veľa ďalšej tvorivej invencie.
Za pozornosť iste stojí aj spoluúčasť žiakov ZUŠ E. Suchoňa na autorskej výstave akad. maliara Igora Piačku v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Deväť autorov výtvarného odboru sa tu prezentovalo svojimi interpretáciami obrazu Igora Piačku „Doba nežná“ (A. Drgala, Ľ. Fordinálová, B. Leschingerová, P. Noskovičová, L. Radová, V. Čipelová, M. Maduniczky, D. Maday a D. Tyková).
 Zlato pre flautový kvartet ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku

Jún 2014 

    Talent, nadšenie, radosť z hry, ale aj tvrdá a poctivá práca charakterizujú famózny dievčenský flautový kvartet, ktorý už niekoľko rokov patrí do „výkladnej skrinky“ ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku. Štyri šikovné dievčatá – Petra Noskovičová, Lucia Radová, Ivana Hacajová a Karolína Kadlečíková pracujú pod vedením rovnako talentovaného a zanieteného pedagóga Mariána Mráza. Keďže už viackrát potvrdili svoje kvality na niekoľkých domácich interpretačných súťažiach, rozhodli sa, že v tomto roku skúsia šťastie aj na medzinárodnej úrovni.


      V uplynulých dňoch sa  zúčastnili                  dvoch  prestížnych medzinárodných interpretačných súťaží. V máji súťaže Rajecká hudobná jar, kde získali jednu z troch udelených cien v 5. kategórii komornej hry – Cenu Hudobného centra. Súčasťou ich súťažného repertoáru bola aj autorská skladba ich pána učiteľa Mariána Mráza „Úlet“. V júni nasledovala medzinárodná súťaž Júliusa von Beliczayho v Komárne. Na tejto súťaži flautový kvartet z Pezinka vybojoval víťazné zlaté pásmo a Mariánovi Mrázovi bol udelený titul „Najlepší pedagóg“. Blahoželáme, tešíme sa a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Mgr. Zuzana Andelová
S violončelom na chrbáte do Dolného Kubína

Máj 2014 

Mladí violončelisti s pani učiteľkou Magdalénou Milčikovou a profesorom Jurajom Alexandrom.   Prešli sme Donovaly, Ružomberok a víta nás slnkom zaliaty Dolný Kubín, niekdajšia Oravská stolica, kultúrne centrum Oravy. V dolnej časti Hviezdoslavovho námestia stojí historická budova – Zmeškalov dom hudby. S piatimi žiakmi, nesúcimi na chrbáte svoje violončelá vychádzame po starom schodišti do tejto budovy, ktorá v prvé májové dni poskytne priestor na prezentáciu talentov s celoslovenskou aj medzinárodnou účasťou. Využívame prestávku medzi dokončujúcimi technickými prácami organizátora súťaže Talenty pre Slovensko, Talenty pre Európu, a na pár minút skúšame akustiku, prvé takty zo súťažných skladieb. 1. mája od 8.00 h začína I. kategória. Medzi súťažiacimi z celého Slovenska je aj naša najmladšia Hanka Bereníková. Spolu so svojou maminkou, klaviristkou Zuzkou Bereníkovou prichádzajú na pódium. Violončelo väčšie od Hanky, pod nohy potrebuje „štokerlíky “. V zákulisí stojí pani učiteľka M. Milčiková, napäto prežíva každý ťah sláčika. V tejto kategórii súťaží aj Kristínka Gardošová. Poobede pokračuje II. kat. – Matej Guľas, Kristián Mrva, v III.kat. Anamaria Čuhá. Doznievajú posledné tóny ... potlesk, bozky, objatie a dojatie. Naše pezinské talenty hrali výborne. Ich výkony by obstáli so cťou aj na medzinárodnej súťaži, ktorú som si vypočula na druhý deň. Rozhodujúce slovo má však porota, zostavená z významných osobností na hudobno – pedagogickej scéne. 
   Večer je v sále napätá atmosféra. Predseda poroty Bohdan Warchal sa prihovorí súťažiacim, aj pedagógom. Okrem iného vraví aj o neúspechu, ktorý zákonite patrí k životu. Hodnotí výkony, výber skladieb... slová hodné na zamyslenie. Nasleduje vyhlásenie cien. V sále Zmeškalovho domu hudby zaznejú aj tieto mená:
Hanka Bereníková – I. kategória, bronzové pásmo
Kristínka Gardošová – I. kategória, strieborné pásmo
Matej Guľas – II. kategória, zlaté pásmo
Kristián Mrva – II. kategória, zlaté pásmo, ako jediný dostal pozvanie od člena poroty Juraja Alexandra, violončelistu medzinárodného formátu na spoločné muzicírovanie
Anamaria Čuhá – III. kategória, bronzové pásmo
2. cena pedagógovi – Magdaléna Milčiková
Zo Zmeškalovho domu hudby odchádzame po Hviezdoslavovom námestí, na nebi plno hviezd, malé hviezdičky radosti v očiach aj v našich srdciach. Na večeru deti dostali za odmenu orechové palacinky. Žiadne burácanie davu, posielanie 
sms, obrovské reklamy a svetlá reflektorov. Tiché sústredenie na hudbu, ktorá vychádza z našich prstov a srdca. Chvíľa, ktorá s chvením v žalúdku prináša radosť a krajší svet.
Bolo mi cťou a potešením mať spoluúčasť na tejto radosti. Gratulujem za celú ZUŠ E. Suchoňa.

 

Mária Neuszerová
Jar v ZUŠ Eugena Suchoňa

Apríl 2014 

   V predvečer Dňa učiteľov 27. marca žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa potešili nielen svojich pedagógov, ale aj pezinskú verejnosť sviežim Jarným koncertom v PKC. Niekoľkí z najlepších žiakov školy sa predstavili pútavým, žánrovo pestrým hudobným repertoárom. 
   Okrem kvalitných sólových interprétov sme si vypočuli aj niekoľko veľmi pekných komorných zoskupení:
   Dievčenský kvartet priečnych fláut sa predstavil premiérou cyklickej skladby svojho pána učiteľa Mariána Mráza „Môj deň“. 
   Na hudbu C. Saint-Saënsa – „Labuť“ v interpretácii violončelistky Magdalény Letzovej tancovala talentovaná Lívia Laiferová.
   V komornej formácii si získali publikum aj mladí gitaristi a páčil sa aj husľový kvartet, ktorý predniesol „Tri hudobné kúsky“ K. Hertela.
   Traja zo spomínaných huslistov z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej sa len pred pár dňami úspešne prezentovali na celoslovenskej husľovej súťaži ZUŠ „Schneiderova Trnava“. Bronzové pásmo získala Adela Čermáková a Jerguš Čermák a strieborné pásmo si priniesol Bystrík Dzíbela.
   Jarnú výstavu nazvanú „Obloha nad riekou“ pripravili so svojou pani učiteľkou akademickou maliarkou Júliou Piačkovou žiaci výtvarného odboru. Verejnosť si ju môže pozrieť na poschodí KC v Pezinku do konca apríla. Aj naši výtvarníci sa môžu pochváliť ocenením na súťaži. Namiko Uchnárová, žiačka Júlie Piačkovej získala 1. miesto na súťaži Výtvarná Modra: Pocta Ľudovítovi Hološkovi.
Mladý Suchoň znel v Pezinku

Apríl 2014 

   Večer 2. apríla vládla na našej škole príjemná, skoro rodinná atmosféra. Za prítomnosti paniDanice Štilichovej-Suchoňovej s manželom Petrom Štilichom a klaviristu Ladislava Fanzowitza bolo uvedené a predstavené CD s nahrávkami predopusových klavírnych skladieb Eugena Suchoňa. Ožila hudba, ktorá bola dlhé roky uchovávaná v pozostalosti rodiny Suchoňových. Sú to prvé kompozičné kroky mladého Suchoňa, jeho „pezinského obdobia“ a prvé roky štúdia v Bratislave...
   Pán profesor, pri písaní Adagia mali ste už sen o Krútňave?, počuli ste tóny Horalskej suity, Metamorfóz, vnímali ste spev básní Nox et solitudo? Tušili ste, že meno Bach rozozvučí celú Fantáziu?, a na sklonku života sa vrátite k jednohlasu Troch modlitieb?
   Počúvali sme skladby 17-ročného mladíka, akoby sme si prezerali staré zažltnuté fotky rodinného albumu... Ďakujeme, pán profesor..!

 

Mária Vaneková
Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa zožali úspech

Január 2014 

   V dňoch 21. a 22. novembra 2013 sa konal v Nižnej na Orave 12. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ v hre na dychových nástrojoch – „ Čarovná flauta “. 
   Pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa reprezentovali dve žiačky z triedy pána učiteľa Mariana Mráza. Po vlaňajších úspechoch na celoslovenských súťažiach opäť potvrdili svoj talent a kvalitnú prípravu.Martina Pepuchová získala 2. miesto v tretej kategórii a Petra Noskovičová 2. miesto v piatej kategórii. Obe flautistky na klavíri sprevádzala Mgr. Andrea Smolková.
   V tých istých dňoch (21. a 22. nov.) sme držali palce aj našim violončelistom na celoslovenskej súťaži „ Violončelová jeseň Modra “ . Aj z Modry prišli potešujúce správy. Hanka Bereniková sa umiestnila v striebornom pásme v 1. kategórii a Kristián Mrva získal strieborné pásmo v 3.kategórii. Obaja úspešní žiaci sú z triedy pani učiteľky Mgr. art. Magdalény Milčíkovej. Pri klavíri sa vystriedali korepetítorky Zuzana Bereniková a Mária Neuszerová.
   Tretím dôvodom na radosť bol úspech našich malých spevákov – Martina Mikulu a Richarda Cillera z triedy Mgr. Evy Rosenberger. Na celoslovenskej súťaži „Dni Miloša Ruppeldta“ v klasickom speve, ktorá sa konala 4. 12. 2013 v Bratislave, porota oboch chlapcov ocenila čestným uznaním. Ich korepetítorkou bola Mgr. Andrea Smolková.
   Ak sa z troch celoslovenských súťaží vrátia všetci vyslaní žiaci s ocenením , je to vyjadrením jednak ich hudobného talentu, usilovného cvičenia, ale aj kvalitnej systematickej práce ich pedagógov.
   Blahoželáme, tešíme sa spolu s vami a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Mgr. Zuzana Andelová

   

X. ročník Festivalu Eugena Suchoňa

November 2013 

   17. a 18. októbra sa slávnostnou znelkou otvorila brána X. ročníku Festivalu E. Suchoňa. 
   V tichosti do nej vstúpili nádejné hudobné talenty z celého Slovenska. Bez burácania davu, veľkolepej reklamy, hádzania plyšákov, posielania sms a „rýchlokvasenej slávy“. V tichosti, aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach ZUŠ. Pod taktovkou svojich pedagógov, s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojím interpretačným umením predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je, že všetci účinkujúci boli už zlatom ocenení. Zmyslom nášho festivalu nie je boj, kto z koho. Naším prianím bolo umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a sú výsledkom poctivej práce našich mladých ľudí aj ich pedagógov.
   Nezanedbateľnou súčasťou festivalových dní boli aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej práci, vzájomné ľudské aj umelecké obohacovanie pedagógov aj detí.
   Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ E. Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavosti nášho regiónu. Tento rok mladí priatelia spolu s pedagógmi a aj s našimi žiakmi prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch a okolí hradu Červený Kameň. V priebehu druhého festivalového koncertu si publikum okrem súťažiacich mohlo vypočuť ukážky z piesňovej tvorby Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera v podaní sopranistky Evy Šuškovej a klavírneho sprievodu Petra Pažického. 
   Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne – predseda poroty prof. Mikuláš Jelinek, členovia Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD., klavír, Mgr. art. Peter Kosorin ArtD., hoboj – mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Samuel Hučko, husle ZUŠ Jantárová, Košice, Laureát v komornej hre – Sláčikové kvarteto ZUŠ Vrbenského Bratislava. 
   Cenu primátora získala Veronika Mattová, ZUŠ Márie Hemerkovej Košice. Cena riaditeľky ZUŠ E. Suchoňa – Szilárd Nagy, klavír, ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho, Šamorín.
   „...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme aj my odprevádzali našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...
   Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať za finančnej dotácie oficiálnych sponzorov, BSK, Mesta Pezinok, OZ pri ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ E. Suchoňa a PKC. Aj touto cestou všetkým ďakujeme. Moje súkromné ďakujem patrí aj tým „neoficiálnym“, mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

 

Mária Neuszerová, riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa

      
             

Úspechy žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Jún 2013 

Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali ZUŠ E.Suchoňa na súťažiach.   V priebehu uplynulých mesiacov apríl a máj sa niekoľkí talentovaní žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku zapojili do celoslovenských interpretačných súťaží ZUŠ. 
   25. apríla pezinskú ZUŠ reprezentovali na celoslovenskej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava v sólovej hre na husliach v 1. kategórii – Janka Janečková, Bystrík Dzíbela – obaja sa umiestnili v striebornom pásme aAdelka Čermáková, ktorej vystúpenie porota ocenila bronzovým pásmom. Strieborné pásmo v druhej kategórii získal Jerguš Čermák a bronzové pásmo v tretej kategórii Adam Bereník. Všetci úspešní žiaci sú z triedy PaeDr. Ľubomíry Záhradníkovej. 
Žiaci sláčikového oddelenia sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže Talenty pre Slovensko, ktorá sa konala 2.mája v Dolnom Kubíne. V hre na husliach nás reprezentoval Jerguš Čermák – získal v 2. kategórii bronzové pásmo. „Talentami pre Slovensko “ sa stali aj naši violončelisti z triedy Mgr. art. Magdalény Milčíkovej – Kristián Mrva a Annamária Čuhá. Obaja sa umiestnili v striebornom pásme.
   Žiaci dychového oddelenia si po prvý raz „trúfli“ na medzinárodnú súťaž Flautiáda 2013, ktorá sa konala 26. 4. na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Všetky zúčastnené žiačky pezinskej ZUŠ obhájili svoje doterajšie úspechy aj na medzinárodnej úrovni. V silnej konkurencii flautistov z Maďarska, Ruska, Čiech, Azerbajdžanu a Rakúska ich medzinárodná porota ocenila bronzovým pásmom. V 1. kategórii súťažila Martina Pepuchová, v 2. kategórii Ivana Hacajová a v 3. kategórii Petra Noskovičová. Všetky žiačky študujú v triede pána učiteľa Mariana Mráza.
   Medzinárodnej súťaže v komornej hre Rajecká hudobná jar 2013 (16. mája) sa zúčastnilo v Pezinku už známe flautové kvarteto v zložení: Petra Noskovičová, Lucia Radová, Ivana Hacajová a Karolína Kadlečíková. Okrem brilantného muzikantského výkonu zaujali aj originálnym súťažným repertoárom, predstavili sa kompozíciami svojho učiteľa Mariana Mráza. Práve ony získali jedno zo štyroch udelených ocenení – Cenu mesta Rajec za originálny prejavov interpréta.
Všetkým úspešným žiakom, pedagógom a korepetítorom patrí srdečné blahoželanie a poďakovanie za krásnu reprezentáciu školy a mesta Pezinok!


Mladí violončelisti sa predviedli na celoslovenskej súťaži

Apríl 2013 

Mladá violončelistka Kristína Gardošová   Na celoslovenskej interpretačnej súťaži ZUŠ Mladý violončelista Slovenska, ktorá sa konala 22. a 23. marca 2013 v Kežmarku, mala pezinská ZUŠ E. Suchoňa silné zastúpenie. Umelecký výkon troch malých violončelistov z Pezinka presvedčil porotu natoľko, že každý z nich si priniesol domov jedno z troch hlavných ocenení. Kristína Gardošová získala 3. miesto v prvej kategórii, Anamária Čuhá 3. miesto v tretej kategórii a Kristián Mrva si vybojoval 2. miesto v tretej kategórii.
   Naši violončelisti po minuloročnom víťazstve Kristiána Mrvu opäť potvrdili, že patria k najlepším detským hudobným interprétom na Slovensku. Tieto nesporne talentované deti vedie nemenej talentovaná pedagogička Mgr. art. Magdaléna Milčíková za klavírnej spolupráce riaditeľky školy Márie Neuzserovej. Tešíme sa a sme na Vás pyšní!

 

Mgr. Zuzana Andelová
ZUŠ Eugena Suchoňa má talenty

Január 2013 
Martina PepuchováMartin Mikula   Spevácke a dychové oddelenie pezinskej ZUŠ si v decembri 2012 pripísalo k svojim úspechom nové víťazstvá. Na celoslovenskej súťaži „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave reprezentovali našu ZUŠ traja žiaci: flautistky Martina Pepuchová a Petra Noskovičová a malý spevák Martin Mikula. Na naše veľké prekvapenie a radosť sa všetci traja súťažiaci z Pezinka vrátili domov s ocenením. A nie hocijakým. V silnej konkurencii ZUŠ z celého Slovenska získala v súťaži v hre na dychových drevených nástrojoch v 1. kategórii 2. miesto Martina Pepuchová a v 3. kategórii 3. miesto Petra Noskovičová. Toto vynikajúce umiestnenie oprávňuje obe Petra Noskovičovádievčatá vystúpiť na celoslovenskom hudobnom Festivale Eugena Suchoňa v Pezinku v októbri 2013.
   Milým prekvapením bolo aj súťažné vystúpenie Martinka Mikulu, ktoré v 2. kategórii sólového klasického spevu porota ocenila čestným uznaním.
   Úspechy pezinskej ZUŠ na celoslovenských súťažiach svedčia jednak o talente a pracovitosti uvedených žiakov, ale aj potvrdzujú kvalifikovanú a zanietenú prácu zo strany ich pedagógov – učiteľa hry na dychové drevené nástroje Mariána Mráza a učiteľky spevu Bc. Evy Rosenbergerovej. Spoľahlivou oporou súťažiacim bola korepetítorka Mgr. Andrea Smolková.
   Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
 
Mgr. Zuzana Andelová

Zľava: Martina Pepuchová, Martin Mikula a Petra Noskovičová.ZuŠ Eugena Suchoňa bodovala...

December 2012 
  16.novembra 2012 sa v Gbeloch konal 13. ročnik celoslovenskej súťaže ZUŠ „Beat – forum Gbely “. Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať mladé talenty v oblasti populárnej hudby. Pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa v kategórii do 16 rokov reprezentovala talentovaná speváčka Lea Valachová z triedy Bc. Evy Rosenbergerovej. Svojou muzikalitou, prirodzeným prejavom a krásnou farbou hlasu v altovej polohe zaujala porotu natoľko, že jej udelila víťazné 1. miesto. Tešíme sa a gratulujeme! Možno nám v Pezinku rastie nová Super star.
   O pár dní neskôr, 23.-24. novembra sa kvarteto priečnych fláut – Petra Noskovičová, Karolína Kadlečíková, Ivana Hacajová a Lucia Radová zúčastnilo celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov ZUŠ „Musica camerata Jána Albrechta “ v Bratislave. Toto sympatické dievčenské kvarteto vedie pán učiteľ Marián Mráz. Dievčatá podali výborný výkon, preukázali dobrú technickú pripravenosť, zmysel pre súhru, muzikalitu a vybojovali si v 3. kategórií do 18 rokov strieborné pásmo. Všetkým oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme. Nech sa vám aj naďalej darí!!!
 
Mgr. Zuzana Andelová


Dievčatá z kvarteta priečnych fláut a speváčka Lea Valachová.
Raketový štart Kristiána

Apríl 2012 
Kristián Mrva z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej, ZUŠ Pezinok   Tak možno nazvať vystúpenie 9-ročného Kristiána Mrvu zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, ktorý sa v dňoch 30. - 31. marca zúčastnil celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ „ Mladý violončelista “ v Kežmarku a suverénne zvíťazil. Získal 1.miesto v druhej kategórii, čo mu umožňuje reprezentovať mesto Pezinok na najbližšom Festivale Eugena Suchoňa, kde je víťazstvo v národnej alebo medzinárodnej súťaži „ vstupnou mincou “.
   Kristiánovi aj jeho pani učiteľke Mgr. art. Magdaléne Milčíkovej srdečne blahoželáme. Víťazstvo je ich spoločným úspechom.
 
Mgr. Zuzana Andelová
 
   

—> Späť

—> Fotogaléria

—> Naše úspechy

—> O nás

—> OrchesterTalenty pre Slovensko


Ella DočolomanskáViolončelový recitál Kristián Mrva


IX. ročník Beliczayho súťaže


Mladý violončelista Slovenska 2017
Talenty pre Slovensko z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej - Kristián Mrva, Matej Guľas, Anamaria Čuha, Kristínka Gardošová, Hanka Bereníková, ZUŠ Pezinok


Talenty pre Slovensko z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej - Kristián Mrva, Matej Guľas, Anamaria Čuha, Kristínka Gardošová, Hanka Bereníková

Anamaria Čuha z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej, ZUŠ Pezinok
Kristián Mrva z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej, ZUŠ Pezinok