Naše úspechy
           šk. r.  2012 - 2013

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
                          2.5.2013  - Dolný Kubín
                           Talenty pre Slovensko  

II. kat. v hre na husliach

Jerguš Čermák  - bronzové pásmo

pedagóg: PaedDr. Ľubomíra Záhradníková

-----------------------------------------------------------  

                          2.5.2013  - Dolný Kubín
                           Talenty pre Slovensko  

II. kat. v hre na violončelo

Kristián Mrva  - strieborné pásmo

Anamaria Čuha - strieborné pásmo

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

-----------------------------------------------------------  

                        25.4.2013 - Trnava
13. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže
                     Schneiderová Trnava
                   v sólovej hre na husliach

I. kat. Janka Janečková - strieborné pásmo
           Bystrík Dzíbela - strieborné pásmo
           Adelka Čermáková - bronzové pásmo

II. kat. Jerguš Čermák - strieborné pásmo
             
III. kat. Adam Bereník - bronzové pásmo

pedagóg: PaedDr. Ľubomíra Záhradníková

-----------------------------------------------------------
 
                          23.3.2013  - Kežmarok
                        Mladý violončelista 2013  

I. kategória

Kristína Gardošová - 3. miesto

III. kategória

Kristián Mrva - 2. miesto

Anamaria Čuha - 3. miesto

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

-----------------------------------------------------------


                         16.5.2013 - Rajec
IV. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
                    Rajecká hudobná jar  

Kvarteto priečnych flaut:
              
Petra Noskovičová
Lucia Radová
Ivana Hacajová
Karolína Kadlečíková

Ocenenie: Cena mesta Rajec za originálny prejav
                            interpréta v 5. kategórii
                                   komorné súbory

pedagóg: Marián Mráz

-------------------------------------------------------------

                    26.4.2013 - Bratislava   

                      FLAUTIADA 2013
    3. ročník medzinárodnej súťaže v sólovej hre

I.A. kat. Martina Pepuchová - priečna flauta
                                                    bronzové pásmo

II.A. kat. Ivana Hacajová - priečna flauta
                                               bronzové pásmo

III.A. kat. Petra Noskovičová - priečna flauta
                                                     bronzové pásmo

pedagóg: Marián Mráz

--------------------------------------------------------------


   
                    24.11.2012 - Bratislava

Celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ
    "MUSICA CAMERATA Jána Albrechta"

             Získalo kvarteto priečnych flaut
              strieborné pásmo v 3. kategórii.

    Petra Noskovičová   ,   Karolína Kadlečíková
    Ivana Hacajová        ,   Lucia Radová

    pedagóg: Marián Mráz

-------------------------------------------------------------

             "Dni Miloša Ruppeldta"
                   4. ročník súťaže
                  5. december 2012
       Súťaž v sólovom klasickom speve

II. kategória - do 12 rokov

Čestné uznanie: Martin Mikula

pedagóg:  Bc. Eva Rosenberger

 -------------------------------------------------------------

                 4.12.2012 - Bratislava

        Celoslovenská súťaž v sólovej hre
               na dychových nástrojoch

               "Dni Miloša Ruppeldta"

2. miesto v I. kategórii:
Martina Pepuchová - priečna flauta

3. miesto v III. kategórii:
Petra Noskovičová - priečna flauta

pedagóg: Marián Mráz
 
--------------------------------------------------------------

BEAT FORUM GBELY 2012

Celoslovenská spevácko-tanečná súťaž

SPEV STARŠIA KATEGÓRIA:

1. miesto - Lea Valachová 

pedagóg:  Bc. Eva Rosenberger


----------------------------------------------------------- 

                             Kežmarok
                  Mladý violončelista 2012  

II. kategória

Kristián Mrva - 1. miesto

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková
              

—> Späť

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás

—> OrchesterAnamaria Čuha z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej ZUŠ Pezinok

Kristián Mrva 1. miesto mladý violončelista - z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej , ZUŠ Pezinok