Naše úspechy
           šk. r.  2013 - 2014

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


                I. ročník výtvarnej súťaže
                    KUPECKÉHO SVET


2.kategória: 6 – 10 roč. žiaci ZUŠ

2.miesto -  Šimon Šebo
3.miesto -  Hana Čechvalová


4.kategória : 11 -15 roč. žiaci ZUŠ

1.miesto – Saška Jalovecká
3.miesto – Marek Jelok

Cena primátora : Klaudia Jajcayová
Cena mesta Pezinok: Jakub Drahoš

 ------------------------------------------------------------
                    

                      6.6. 2014 - Komárno
VI. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
                    Júliusa von Beliczayho

Kvarteto priečnych flaut:

Petra Noskovičová
Lucia Radová
Ivana Hacajová
Karolína Kadlečíková

Ocenenie - komorná hra III. kategória:

Zlaté pásmo

pedagóg: Marián Mráz

cena pedagógovi:

Najlepší pedagóg

Reprezentovali školu aj na spoločnom koncerte
so ZUŠ J. Kresánka z Bratislavy
na podujatí "Noc otvorených kostolov"
vo Viedni v Amselkirche
------------------------------------------------------------- 

     

                        18.5.2014 - Rajec 
V. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
                    Rajecká hudobná jar  

Kvarteto priečnych flaut: 
              
Petra Noskovičová
Lucia Radová
Ivana Hacajová
Karolína Kadlečíková

Ocenenie:

Cena HC v Bratislave za objavnú dramaturgiu

pedagóg: Marián Mráz

-------------------------------------------------------------
     

                          1.5.2014  - Dolný Kubín
                           Talenty pre Slovensko    
                         celoslovenská súťaž v hre
                         na sláčikových nástrojoch


I. kat. v hre na violončelo

Kristínka Gardošová  - strieborné pásmo

Hanka Bereníková - bronzové pásmo


II. kat. v hre na violončelo

Kristián Mrva  - zlaté pásmo

Matej Guľas - zlaté pásmo


III. kat. v hre na violončelo

Anamaria Čuha - bronzové pásmo


pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


cena pedagógovi - Talenty pre Slovensko:

2. miesto


cena pedagógovi - Talents for Europe:

The Prize for the Best Teacher

-----------------------------------------------------------  

                        21.3.2014 - Trnava
14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže
                     Schneiderová Trnava
                   v sólovej hre na husliach


I. kategória:

          
           Bystrík Dzíbela - strieborné pásmo

                      Adela  Čermáková - bronzové pásmo


II. kategória:

                      Jerguš Čermák - bronzové pásmo
             

pedagóg: PaedDr. Ľubomíra Záhradníková

-----------------------------------------------------------
 

                 4. 12. 2013 - Bratislava
                "Dni Miloša Ruppeldta"
5. ročník súťaže základných umeleckých škôl
                     4. december 2013
           Súťaž v sólovom klasickom speveII. kategória - do 12 rokov

Čestné uznanie:
                           Martin Mikula

                           Richard Ciller


pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger

-----------------------------------------------------------

20.-22. november 2013 – ZUŠ v Nižnej
      12. ročník celoslovenskej súťaže
  v hre na zobcovej flaute a drevených
             dychových nástrojoch


III. kategória

Martina Pepuchová - 2. miesto


V. kategória

Petra Noskovičová - 2. miesto

    
pedagóg: Marián Mráz

-----------------------------------------------------------     

           21.11. - 22.11.2013 - Modra
        VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2013
            2. ročník celoštátnej súťaže
v hre na violončelo pre ZUŠ a konzervatóriá


I. kategória

Hanka Bereníková - strieborné pásmo 


III. kategória

Kristián Mrva  - strieborné pásmopedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

—> Späť

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás
Talenty pre Slovensko z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej - Kristián Mrva, Matej Guľas, Anamaria Čuha, Kristínka Gardošová, Hanka Bereníková


Talenty pre Slovensko 2014 z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej - Kristián Mrva, Matej Guľas, Anamaria Čuha, Kristínka Gardošová, Hanka Bereníková