Naše úspechy
           šk. r.  2014 - 2015

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

      Celoslovenskú súťaž v sólovom speve
        populárnej piesne pre žiakov ZUŠ
                 „Bojnická Perla 2015“
                        16. máj 2015

C kategória

Strieborné pásmo:  Lea Valachová
pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------


             Celoslovenská súťaž Pink Song 2015
                        PinkHarmonyAcademy
                                      Zvolen
           Súťaž v sólovom klasickom a populárnom
                                     speveII A. kategória 

Zlaté pásmo:  Richard Ciller
                      III A. kategória  

Strieborné pásmo:  Zuzana Polašková


pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

-
--------------------------------------------------------------


              18. 3. 2015 - Nové Zámky

          VIII. ročník celoštátnej súťaže
                v hre na zobcové flauty


            "Zahrajže nám píšťalôčka"


Julián Havlík - strieborné pásmo


Mária Šándorová - strieborné pásmo


Gabika Ježíková - bronzové pásmo


pedagóg: Mgr. art. Andrea Klattová

---------------------------------------------------------------


                 3. 12. 2014 - Bratislava
                "Dni Miloša Ruppeldta"
6. ročník súťaže základných umeleckých škôl
                     3. december 2014
           Súťaž v sólovom klasickom speveII. kategória 

3.miesto:             Richard Ciller
                      III. kategória 

Čestné uznanie: 
                            Zuzana Polašková
                            Natália Noskovičovápedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

-
--------------------------------------------------------------

                2.12.2014 - Bratislava

        Celoslovenská súťaž v sólovej hre
               na dychových nástrojoch

               "Dni Miloša Ruppeldta"

čestné uznanie v I. kategórii:
Daniel Wittlinger - trúbka

3. miesto v II. kategórii:
Martina Pepuchová - priečna flauta

pedagóg: Marián Mráz

---------------------------------------------------------------


                2.12.2014 - Bratislava

        Celoslovenská súťaž v sólovej hre
               na dychových nástrojoch

               "Dni Miloša Ruppeldta"

3. miesto v I. kategórii:
Dominika Forgó - priečna flauta

pedagóg: Mgr. art. Andrea Klattová

---------------------------------------------------------------

 
          20.11. - 21.11.2014 - Modra
        VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2014
            3. ročník celoštátnej súťaže 
v hre na violončelo pre ZUŠ a konzervatóriá


III. kategória

Kristián Mrva  - strieborné pásmo
Matej Guľas  - strieborné pásmo


pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-
--------------------------------------------------------------


19.-21. november 2014 – ZUŠ v Nižnej
      13. ročník celoslovenskej súťaže 
  v hre na zobcovej flaute a drevených 
             dychových nástrojoch


III. kategória

Martina Pepuchová - 2. miesto

    
pedagóg: Marián Mráz


-
--------------------------------------------------------------


                        15. medzinárodná výstava
                         pre deti a mladých ľudí

                               Téma: „JEME“

                Zúčastnilo sa 77 krajín z celého sveta.

               Z počtu 5 880 prác detí a mladých ľudí                                 bolo ocenených 165.

                  ZUŠ E. Suchoňa získala 4 ocenenia.

                     Tieto ocenenia získali naše deti
            pod vedením pani učiteľky Danici Tykovej

                                  Natália Holbová

                                 Viktória Ďurčová

                                      Matúš Čúzy

                                   Adam Zvolenský

                                  GRATULUJEME!  

---------------------------------------------------------------


—> Späť

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás