Naše úspechy
           šk. r.  2015 - 2016

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku12.5.2016 - Rajec
VII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
                    Rajecká hudobná jar 

Priečna flauta:
             
Martina Pepuchová

Ocenenie: Cena mesta Rajec za originálny prejav
                                     interpréta

pedagóg: Marián Mráz, DiS.art.

-------------------------------------------------------------


                   Schneiderova Trnava
Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ
           16. ročník súťaže 15. apríl 2016
                 Sólová hra na husliach

1. kategória

Wittlingerová Kamila - Diplom za účasť

II. kategória

Dzíbela Bystrík - Strieborné pásmo

III. kategória

Čermák Jerguš - Bronzové pásmo


pedagóg:

  PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, DiS.art.

----------------------------------------------------------- 


  Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto
druhý ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri
                             13. apríl 2016

                    REČOU KLAVÍRA 2016


II. kategória

Andrej Mojžiš - Zlaté pásmo

pedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.

-----------------------------------------------------------
  

                         19.3.2016  - Kežmarok

                        Mladý violončelista 2016  
                  12. ročník celoslovenskej súťaže
                            v hre na violončelo


I. kategória

Ella Dočolomanská - 1. miesto

Katarína Klučárová - 1. miesto


II. kategória

Hanka Bereníková - 1. miesto, laureát súťaže.


IV. kategória

Kristián Mrva - 1. miesto


pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

-----------------------------------------------------------


       ČAROVNÁ FLAUTA 2015
   14. ročník celoslovenskej súťaže
         v hre na zobcovej flaute
 a drevených dychových nástrojoch
           18.-20. november 2015
                    ZUŠ v Nižnej


5A. kategória

Martina Pepuchová - čestné uznanie
( priečna flauta )

   
pedagóg: Marián Mráz


-----------------------------------------------------------

       Festival Eugena Suchoňa
 Celoslovenský hudobný festival
 víťazov interpretačných súťaží
        22. a 23. október 2015
            XI. ročník súťaže

Kristián Mrva - cena primátora
( violončelo )

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková

-----------------------------------------------------------


—> Späť

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O násMladý violončelista 2016


Mladý violončelista 2016

Festival Eugena Suchoňa


Festival Eugena Suchoňa


Hommage à Procházková