Naše úspechy
           šk. r.  2016 - 2017

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


IX. ročník Beliczayho Medzinárodnej
 súťažnej prehliadky v komornej hre

          9. júna 2017 v Komárne


Komorná hra III. kategória:

Zlaté pásmo

Kristián Mrva - violončelo
Rebekah Lesan - violončelo
Jennifer Lesan - klavír


pedagóg ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku:
Mgr. art. Magdaléna Milčiková

pedagóg ZUŠ J. Kowalského v Bratislave:
Mgr. Dagmar Prokešová


-----------------------------------------------------------


     Základná umelecká škola Jána Cikkera
     XXV. ročník Detský  umelecký  festival 
           Jána Cikkera Banská  Bystrica,
Detská interpretačná súťaž  12. – 14. máj 2017


hra na klavíri

I. kategória

Andrej Mojžiš - Zlaté pásmo

pedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.

-----------------------------------------------------------

13.máj 2017
10. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže
       SALTARE ORBIS 2017 MALACKY
       Športová hala Malina, Malacky

kategória: scénika - veľká formácia - deti II.

Názov choreografie: Heartbreak
Tanečný štýl: contemporary dance

Ocenenie: 2.miesto


Linda Adamcová, Martina Dorozlová,
Dominika Holásková, Daniela Hudčeková,
Ema Jurášová, Sara Pútecová,
Romana Šimonovičová, Katarína Štrbová, Karolína Toporová, Lívia Veneniová,
Alexandra Vitková

pedagóg: Mgr. art. Diana Schlosserová

-----------------------------------------------------------

11.5.2017 - Rajec
VIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
                     Rajecká hudobná jar
 

Priečna flauta

II. kategória:
             
Lucia Mrázová

Ocenenie: Čestné uznanie

pedagóg: Marián Mráz, DiS.art.

-------------------------------------------------------------

           5. - 6. 5. 2017 - Nové Zámky

           IX. ročník celoštátnej súťaže
                v hre na zobcové flauty

            "Zahrajže nám píšťalôčka"


B kategória:

Julián Havlík - strieborné pásmo


pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová

---------------------------------------------------------------

                           8.4.2017  - Kežmarok

                        Mladý violončelista 2017  
                  13. ročník celoslovenskej súťaže
                            v hre na violončelo


I. kategória

2. miesto:

Richard Gašparovič


II. kategória

3. miesto:

Ella Dočolomanská


III. kategória

1. miesto - neudelené

2. miesto:


Hanka Bereníková


V. kategória

1. miesto:

Kristián Mrva

Magdaléna Letzová


VI. kategória - komorná hra

1. miesto:

Kristián Mrva a Magdaléna Letzová pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-------------------------------------------------------------


                               5.2.2017
     Gratulujeme žiakovi hudobného odboru
          ZUŠ Pezinok - Kristiánovi Mrvovi
         k prijatiu na Konzervatórium Brno
                     v hre na violončelo.
          Prajeme úspešné a krásne štúdium.


       pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


---------------------------------------------------------------


                            1.12.2016
      ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave

        Celoslovenská súťaž v sólovej hre
               na dychových nástrojoch

               "Dni Miloša Ruppeldta"


3. miesto
Martina Pepuchová - priečna flauta

pedagóg: 
Marián Mráz, DiS.art.


---------------------------------------------------------------


       ČAROVNÁ FLAUTA 2016
   15. ročník celoslovenskej súťaže
         v hre na zobcovej flaute
 a drevených dychových nástrojoch
               25. november 2016
                    ZUŠ v Nižnej


1. kategória

Gabika Ježíková - čestné uznanie
( priečna flauta )

Rebecca Brehler - čestné uznanie
( priečna flauta )


5A. kategória

Martina  Pepuchová - čestné uznanie
( priečna flauta )

Dominika Forgó - čestné uznanie
( priečna flauta )


   

pedagógovia: Marián Mráz, DiS.art.
                       Mgr. Ivana Fülöpová


---------------------------------------------------------------


                  20.11.2016
      Spevácka súťaž 18. ročník

"Pezinok spieva, spievajte s nami"

  prvá kategória od 6 do 9rokov

    David Nagy - 3. miesto

  druhá kategória od 10 do 13 rokov

   Laura Sisková - 2. miesto

  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------—> Späť

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás


IX. ročník Beliczayho súťaže


Mladý violončelista Slovenska 2017


Kristián Mrva - violončelo