Naše úspechy
           šk. r.  2017 - 2018

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v PezinkuSlávnostné udeľovanie mestských ocenení
                           Pezinok
                          14.6.2018


Medaila so stužkou za zásluhy o rozvoj mesta

Mgr. art. Magdaléna MilčikováCena primátora mesta Pezinok

akad. mal. Júlia Piačková


-----------------------------------------------------------


                   
NITRIANSKA LUTNA
     Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž 
            v sólovej hre na klavíri (18.ročník).
                            18. máj 2018III. kategória

Andrej Mojžiš - 2. miesto

pedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.

-----------------------------------------------------------


                         12.máj 2018
  11. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže
      SALTARE ORBIS 2018 MALACKY
          Športová hala Malina, Malacky"Ave Maria" - skupina ŠIKULKY
- kategória scénika, deti II.,
  veľká formácia - 3.miesto

- choreografia "This is me" - skupina ŠIKULKY
- kategória scénika, deti II.,
  veľká formácia - 2.miesto


- choreografia "This is how we dance"
- skupina HEART FOLLOWERS
- kategória scénika, juniori,
  veľká formácia - 3.miesto

- choreografia "The Unity"
- skupina HEART FOLLOWERS
- kategória scénika, juniori,
  veľká formácia - 1.miesto

- choreografia "My body tells a story"
- ELENA FAJNOROVÁ
- kategória sólo, mládež - 2.miesto- skupina ŠIKULKY (13 žiačok) : Ema Korbeľová, Tamara Csáderová, Silvia Kátlovská, Nina Koleníková, Stanislava Križanová, Kristína Kršňáková, Romana Ševčíková, Lucia Šipošová, Kamila Wittlingerová, Petra Baďurová, Tamara Hlobeňová, Agáta Komanová, Barbora Zelníková

- skupina HEART FOLLOWERS (10 žiačok) : Linda Adamcová, Martina Dorozlová, Ema Jurášová, Romana Šimonovičová, Dominika Holásková, Daniela Hudčeková, Sara Pútecová, Karolína Toporová, Lívia Veneniová, Elena Fajnorová


pedagóg: Mgr. art. Diana Schlosserová

-----------------------------------------------------------


              11. 5. 2018 - Nové Zámky

            X. ročník celoštátnej súťaže
                v hre na zobcové flauty

            "Zahrajže nám píšťalôčka"


A kategória:

Ema Vargová - strieborné pásmo

pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová

B kategória:

Veronika Guštafíková - strieborné pásmo

pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová

C kategória:

Peter Berta - strieborné pásmo


pedagóg: Marián Mráz, DiS.art.Korepetícia: Mária Fedorová


---------------------------------------------------------------


              Celoslovenská súťaž
v hre na viole, violončele a kontrabase
 TALENTY PRE SLOVENSKO 2018
                   3. máj 2018


I. kategória v hre na violončelo

Gašparovič Richard   - platinové pásmo

Horenitzky Tomáš  - 
zlaté pásmo

Samáková Júlia Siobhán  - bronzové pásmo


II. kategória v hre na violončelo

Bereníková Hana  - platinové pásmo

Dočolomanská Ella - zlaté pásmo

Klučárová Katarína  -
zlaté pásmo


cena pedagógovi - Talenty pre Slovensko:

Mgr. art. Magdaléna Milčiková - 1. miesto


cena pre najlepšieho korepetítora:

Mgr. art. Lýdia Cibulová


-----------------------------------------------------------                            24.3.2018  - Kežmarok
                        Mladý violončelista 2018  
                  14. ročník celoslovenskej súťaže
                            v hre na violončeloII. kategória


Ella Dočolomanská - 1. miesto, laureát súťaže.


pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-------------------------------------------------------------


                    23.3.2018 - Trnava
18. ročník súťaže Schneiderova Trnava
               v sólovej hre na husliach


IV. kategória:

          
           Bystrík Dzíbela - strieborné pásmo
             

pedagóg:

PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art.Bystrík Dzíbela bude od septembra študentom
Štátneho konzervatória v Bratislave.

-----------------------------------------------------------                    5.12.2017
   Celoslovenská spevácka súťaž
            v klasickom speve

       "Dni Miloša Ruppeldta"


   Richard Ciller - čestné uznanie


  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------                  12.11.2017
      Spevácka súťaž 19. ročník
     celomestskej súťaže v speve

"Pezinok spieva, spievajte s nami"


  prvá kategória:

    Júlia Brezinová - 2. miesto


  druhá kategória:

   Richard Ciller - 1. miesto
   Katarína Lišková - 2. miesto


tretia kategória:

    Kristína Červenková - 3. miesto

  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------


       Festival Eugena Suchoňa
 Celoslovenský hudobný festival
 víťazov interpretačných súťaží
        26. a 27. október 2017
            XII. ročník súťaže

Magdaléna Letzová - cena predsedkyne poroty
      ( violončelo )

pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-----------------------------------------------------------


Tanečná súťaž My Dance Myjava 21.10.2017

    Veková kategória: Juniori

    Tanečná choreografia: Malé choreografie A

     1. miesto

  pedagóg:  Mgr. art. Diana Schlosserová


---------------------------------------------------------------

—> Späť

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás


Talenty pre Slovensko


Ella Dočolomanská