Naše úspechy
           šk. r.  2019 - 2020

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku                            4.12.2019
11. ročník súťaže základných umeleckých škôl
            Celoslovenská spevácka súťaž
               v sólovom klasickom speve

                  "Dni Miloša Ruppeldta"


   Nela Ančicová –  Čestné uznanie v 1. kategórii


  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

  korepetícia: Eliška Pútecová

----------------------------------------------------------- 


              Čarovná flauta 2019
     18. ročník celoslovenskej súťaže
 v hre na zobcovej flaute a drevených
             dychových nástrojoch
20.-22. november 2019 v Nižnej na OraveKatarína Smolková - hra na zobcovej flaute - 3. miesto

Gabriela Ježíková - hra na priečnej flaute - 2. miesto


pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová

korepetícia: Mgr. art. Mária Fedorová

-------------------------------------------------------------------

—> Späť

—> Úspechy 2018/2019

—> Úspechy 2017/2018

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás