Naše úspechy
           šk. r.  2017 - 2018

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


                   5.15.2017
   Celoslovenská spevácka súťaž
            v klasickom speve

       "Dni Miloša Ruppeldta"


   Richard Ciller - čestné uznanie


  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------
                  12.11.2017
      Spevácka súťaž 19. ročník
     celomestskej súťaže v speve

"Pezinok spieva, spievajte s nami"


  prvá kategória:

    Júlia Brezinová - 2. miesto


  druhá kategória:

   Richard Ciller - 1. miesto
   Katarína Lišková - 2. miesto


tretia kategória:

    Kristína Červenková - 3. miesto

  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------


Tanečná súťaž My Dance Myjava 21.10.2017

    Veková kategória: Juniori

    Tanečná choreografia: Malé choreografie A

     1. miesto

  pedagóg:  Mgr. art. Diana Schlosserová


---------------------------------------------------------------

—> Späť

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás