Naše úspechy
           šk. r.  2018 - 2019

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


XI. ročník Beliczayho Medzinárodnej
 súťažnej prehliadky v komornej hre

          24.5.2019 v Komárne


Sólová hra na husliach I. kategória:

Emília Dekánková - husle - bronzové pásmo

Sólová hra na husliach V. kategória:

Jerguš Čermák - husle - strieborné pásmo


Komorná hra III. kategória:

Zlaté pásmo

Emma Lásková - husle
Jerguš Čermák - husle


pedagóg:

PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art.

Korepetícia: Eliška Pútecová


-----------------------------------------------------------

                    NITRIANSKA LUTNA
     Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž 
              v sólovej hre na zobcovej flaute
                              17. 5. 2019Katarína Smolková - čestné uznanie


pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová


Korepetícia: Mária Fedorová


-----------------------------------------------------------


              10. 5. 2019 - Nové Zámky

            XI. ročník celoštátnej súťaže
                v hre na zobcové flauty

            "Zahrajže nám píšťalôčka"


Veronika Guštafíková - zlaté pásmo
Ema Vargová - strieborné pásmo
Katka Smolková - zlaté pásmo


pedagóg: Mgr. Ivana Fülöpová


Korepetícia: Mária Fedorová


---------------------------------------------------------------              Celoslovenská súťaž
v hre na viole, violončele a kontrabase
 TALENTY PRE SLOVENSKO 2019
          3. máj 2019 - Dolný Kubín


I. kategória v hre na violončelo

Samáková Júlia Siobhán  - bronzové pásmo


II. kategória v hre na violončelo

Dočolomanská Ella  - platinové pásmo

Gašparovič Richard   - bronzové pásmo

Horenitzky Tomáš  - 
bronzové pásmo


III. kategória v hre na violončelo

Bereníková Hana  - strieborné pásmocena pedagógovi - Talenty pre Slovensko:

Mgr. art. Magdaléna Milčiková


cena pre najlepšieho korepetítora:

Mgr. art. Lýdia Cibulová


-----------------------------------------------------------  

                24. 4. 2019
v Ružomberku
II. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže
               ZUŠ v sólovej hre na klavíri
                  "Hviezdy hrajú srdcom" 


II. kategória

Hana Šipošová - zlaté pásmopedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.


-----------------------------------------------------------  


                   12.4. - 13.4.2019  - Kežmarok
                        Mladý violončelista 2019  
                  15. ročník celoslovenskej súťaže
                            v hre na violončeloIII. kategória

Ella Dočolomanská - 1. miestoV. kategória

Magdaléna Letzová - 1. miesto, laureát súťaže.pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-------------------------------------------------------------


          11.4.2019 - Schneiderova Trnava
    19. ročník celoslovenskej interpretačnej
  súťaže žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri


III. kategória:

           
           Andrej Mojžiš - zlaté pásmo


Cena za najlepšiu interpretáciu skladby
                               Pavla Bagina: Uspávanka
             

pedagóg:  Ivan Koska, DMA 


-------------------------------------------------------------

                              
     Gratulujeme žiačke hudobného odboru
         ZUŠ Pezinok - Magdaléne Letzovej
         k prijatiu na Konzervatórium Brno
                     v hre na violončelo.
          Prajeme úspešné a krásne štúdium.


       pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


---------------------------------------------------------------


Úspech žiačok ZUŠ E. Suchoňa

V dňoch 4. a 5. decembra 2018 sa konal v ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave 
10. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ v hre na dychových nástrojoch a v sólovom klasickom speve „Dni Miloša Ruppeldta“. Pezinská ZUŠ E. Suchoňa opäť potvrdila profesionalitu práce pedagógov a talent svojich žiakov.

Z triedy Mgr. Evy Rosenberger, DiS. art. bola ocenená v I. kategórii klasického spevu čestným uznaním Sára Danielová a 3. miestom Nela Ančicová. Z tridey Mgr. Ivany Fülöpovej súťažila v II. kategórii v hre na zobcovej flaute Katarína Smolková, ktorá získala čestné uznanie, a v I. kategórii v hre na drevených dychových nástrojoch (na priečnej flaute) Gabriela Ježíková, ktorá si vybojovala krásne 2. miesto. Úspešné žiačky na klavíri sprevádzali Mgr. art. Mária Fedorová a Eliška Pútecová.

Všetkým patrí srdečná gratulácia!!!---------------------------------------------------------------


                    11.11.2018
      Spevácka súťaž 20. ročník 
     celomestskej súťaže v speve

"Pezinok spieva, spievajte s nami"


  
druhá kategória:

    Júlia Brezinová - 1. miesto


  tretia kategória:

   Michaela Oravcová - 3. miesto  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------


                         Mladí klaviristi 2018
                           11. ročník súťaže  
 European Union of Music Competitions for Youth
  (Európska únia hudobných súťaží pre mladých)
                       6. - 7. novembra 2018
            ZUŠ Eugena Suchoňa v BratislaveV. kategória

Andrej Mojžiš - 1. miesto

cena za najlepšie predvedenie skladby Igora Dibáka


pedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.

-----------------------------------------------------------
—> Späť

—> Úspechy 2017/2018

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás