Naše úspechy
           šk. r.  2018 - 2019

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

 

                         13.4.2019  - Kežmarok
                        Mladý violončelista 2019  
                  15. ročník celoslovenskej súťaže
                            v hre na violončelo



III. kategória

Ella Dočolomanská - 1. miesto



V. kategória

Magdaléna Letzová - 1. miesto, laureát súťaže.



pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


-------------------------------------------------------------

                              
     Gratulujeme žiačke hudobného odboru
         ZUŠ Pezinok - Magdaléne Letzovej
         k prijatiu na Konzervatórium Brno
                     v hre na violončelo.
          Prajeme úspešné a krásne štúdium.


       pedagóg: Mgr. art. Magdaléna Milčiková


---------------------------------------------------------------


Úspech žiačok ZUŠ E. Suchoňa

V dňoch 4. a 5. decembra 2018 sa konal v ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave 
10. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ v hre na dychových nástrojoch a v sólovom klasickom speve „Dni Miloša Ruppeldta“. Pezinská ZUŠ E. Suchoňa opäť potvrdila profesionalitu práce pedagógov a talent svojich žiakov.

Z triedy Mgr. Evy Rosenberger, DiS. art. bola ocenená v I. kategórii klasického spevu čestným uznaním Sára Danielová a 3. miestom Nela Ančicová. Z tridey Mgr. Ivany Fülöpovej súťažila v II. kategórii v hre na zobcovej flaute Katarína Smolková, ktorá získala čestné uznanie, a v I. kategórii v hre na drevených dychových nástrojoch (na priečnej flaute) Gabriela Ježíková, ktorá si vybojovala krásne 2. miesto. Úspešné žiačky na klavíri sprevádzali Mgr. art. Mária Fedorová a Eliška Pútecová.

Všetkým patrí srdečná gratulácia!!!



---------------------------------------------------------------


                    11.11.2018
      Spevácka súťaž 20. ročník 
     celomestskej súťaže v speve

"Pezinok spieva, spievajte s nami"


  
druhá kategória:

    Júlia Brezinová - 1. miesto


  tretia kategória:

   Michaela Oravcová - 3. miesto



  pedagóg:  Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art.

---------------------------------------------------------------


                         Mladí klaviristi 2018
                           11. ročník súťaže  
 European Union of Music Competitions for Youth
  (Európska únia hudobných súťaží pre mladých)
                       6. - 7. novembra 2018
            ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave



V. kategória

Andrej Mojžiš - 1. miesto

cena za najlepšie predvedenie skladby Igora Dibáka


pedagóg: Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.

-----------------------------------------------------------
—> Späť

—> Úspechy 2017/2018

—> Úspechy 2016/2017

—> Úspechy 2015/2016

—> Úspechy 2014/2015

—> Úspechy 2013/2014

—> Úspechy 2012/2013

—> Napísali o nás

—> Fotogaléria

—> O nás