Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

PANTA REI...

Stali sme sa neodmysliteľnou súčasťou novodobej histórie Pezinka.
Do nášho príbehu patria osobnosti slovenskej hudobnej kultúry: Ľudovít Rajter
a Eugen Suchoň.
Na tomto výročí je ľudsky príjemné, že máme ešte v živej pamäti tých, ktorí boli 
pri počiatku našej školy: p. Glasa, p. Šášková, p. Mikulíková, p. Bacigál, 
p. Moravčíková - pani Marienka, tešíme sa z Vašej prítomnosti...
Škola je živý organizmus. Tvoria ju ľudia. Má svoju atmosféru, vôňu, pamäť...
V našej škole sa denne dotýkame hodnôt overených časom. Nikde to tak intenzívne necítiť ako práve v umení.
Náš príbeh nekončí, je to len malé poobzretie...
Vďaka všetkým, ktorí tvorili a tvoria zázemie našej školy.
Poprajme ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku šťastnú cestu.

.

.

.

                                                                 bývalá riaditeľka ZUŠ, pedagogička

                                                                                  Mária Vaneková


  
                                                                                                    

—> Späť

—> Kontakt

—> Z histórie

—> Fotoalbum

—> Pozvánka