Rada školy
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Rada školy:


predseda - Mgr. art. Danica Tyková - zástupca pedagógov

podpredseda : Myriam Gažová, DiS.art.  - zástupca pedagógov
zapisovateľ :   Mgr.Viera Gschwandtnerová - zástupca
                                    nepedagogických zamestnancov


delegovaní zástupcovia mesta :

Matej Farbula
Ing.Jozef Chynoranský
Mgr.Kvetoslava Štrbová
Peter Janeček

zástupcovia rodičov :

Ing.Alena Bednáriková
Ing.Radomír Jirku
Miroslava Holásková
Martina Gardošová
—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Rada rodičov

—> Správa 2011/2012

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie