Rozvrh hodín: hudobná náuka
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Rozvrh hodín - hudobná náuka:


Zaradenia žiakov do hudobnej náuky:  

Hudobná náuka – prípravné štúdium a 1. ročníky starších
pedagóg Mgr. Ľudmila Wittlingerová


Hudobná náuka –  1. ročník
pedagóg Tatiana Trávničková, DiS.art.Hudobná náuka –  2. ročník
pedagóg Tatiana Trávničková, DiS.art.


Hudobná náuka –  3. ročník
pedagóg Tatiana Trávničková, DiS.art.


Hudobná náuka –  4. ročník
pedagóg Mgr. Ľudmila WittlingerováHudobná náuka –  5. ročník
pedagóg Mgr. Ľudmila Wittlingerová


Hudobná náuka –  6. a 7.ročník
pedagóg Mgr. art. Magdaléna Milčiková

Žiaci uvedených ročníkov si zadelia skupinu hudobnej náuky
v rámci e-mailovej komunikácie:

magdalenamilcikova@gmail.com


—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Fotogaléria