ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM



ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - úvod



HUDOBNÁ NÁUKA - primárne umelecké vzdelanie



HUDOBNÁ NÁUKA - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie




HUSLE






VIOLONČELO





GITARA






KLAVÍR





KEYBOARD




AKORDEÓN





FLAUTA




SAXOFÓN





TRÚBKA





KLARINET





SPEV





HRA V ORCHESTRI




TANEC - primárne umelecké vzdelanie



TANEC - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie




VÝTVARNÝ ODBOR







LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
























—> Späť

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás