ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - úvodHUDOBNÁ NÁUKA - primárne umelecké vzdelanieHUDOBNÁ NÁUKA - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie
HUSLE


VIOLONČELO

GITARA


KLAVÍR

KEYBOARD
AKORDEÓN

FLAUTA
SAXOFÓN

TRÚBKA

KLARINET

SPEV

HRA V ORCHESTRI
TANEC - primárne umelecké vzdelanieTANEC - nižšie sekundárne umelecké vzdelanie
VÝTVARNÝ ODBORLITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
—> Späť

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás