Tanečný odbor
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Tanečný odbor v školskom roku 2017/2018 pokračuje v minuloročnom snažení o novú dynamickejšiu tvár so svojími pedagógmi, čo sa im zatiaľ úspešne darí. Deti majú opäť možnosť zatancovať si v malom folklórnom súbore, či učiť sa základom klasického a moderného tanca. Srdečne Vás pozývame milé deti, príďte si s nami zatancovať.Deti predškolského veku
                                              - detské hry
                                              - základy pohybovej kultúry


   I. stupeň - (najviac 9 ročníkov)

   1. časť - primárne vzdelanie 1. - 4. ročník
   2. časť - nižšie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník

                                          
  II. stupeň -
vyššie sekundárne vzdelanie 1. - 4. ročník
                                          


                           - základy klasického tanca           
                           - ľudový tanec
                           - moderný tanec

Podklady k platbe a informácie nájdete tu


Pedagógovia:

        Mgr. art. Martin Melník - folklórny tanec
        Mgr. art. Diana Schlosserová - klasický, moderný tanec

        Myriam Gažová - korepetície
Rozvrh hodín:
moderný a klasický tanec Mgr. art. Diana SchlosserováRozvrh hodín:
ľudový tanec Mgr. art. Martin Melník


                                      Tanec je skrytý jazyk duše.
                                                            
                                                                          Martha Graham


 
 

 

—> Späť

—> Rozvrh - ľudový tanec

—> Fotografie TO

—> Učebný plán

—> Fotogaléria