venuj 2% z dane
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa!

Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2018 ?

Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika 9, 90201 Pezinok

IČO: 42259207

Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:

-potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy

-podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ

-pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,

prezentáciou a propagáciou žiakov.

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi

o prijímateľovi nájdete tu na stránke www.zuspezinok.sk

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane

do konca apríla 2019 daňovému úradu v mieste bydliska.

Ďakujeme!!!

Tlačivo nájdete tu       


—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Rada školy

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie