Verejné obstarávanieProfil verejného obstarávateľa
 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).


Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní